Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

GRP — czym jest Gross Rating Point i dlaczego jest ważny?

Grp — Czym Jest Gross Rating Point I Dlaczego Jest Ważny? zdjęcie nr 13

Wskaźnik GRP to czynnik niezwykle ważny przy ocenie kampanii reklamowej. Skutecznie wyznacza moment, w którym reklama dociera do odbiorcy. Warto wiedzieć, jak działa i jaką rolę odgrywa Gross Rating Point w strategii marketingowej.

Czym jest GRP?

Gross Rating Point to wskaźnik stosowany w marketingu, który pozwala określić zasięg danego kanału reklamowego. Wyraża się go w procentach, a maksymalną wartością jest 100. Oznacza to, że reklama dotarła do wszystkich odbiorców z określonej grupy docelowej. Jest to najważniejsze narzędzie w planowaniu i optymalizacji kampanii reklamowych. Umożliwia efektywne zarządzanie strategią i osiąganie znacznie lepszych wyników, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Wskaźnik GRP na przestrzeni lat

Wskaźnik stosowany jest w branży marketingowej od wielu lat (60. XX wieku) i jest podstawą oceny efektywności kampanii reklamowej. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w kampaniach marketingowych prowadzonych w mediach tradycyjnych, czyli telewizji i radiu. Rozwój technologii i narzędzi analitycznych ułatwił proces zbierania danych.

Przeczytaj również

Na przestrzeni lat wskaźnik ewoluował, dostosował się do nowych mediów i zachowań odbiorców, choć musiał zmagać się z wieloma wyzwaniami. Nadal stanowi kluczowy punkt odniesienia w zakresie planowania i oceny kampanii reklamowej, ale nie jest zbyt często stosowany, jeżeli chodzi o kampanie reklamowe, ze względu na brak jej ustandaryzowania, wiele formatów i wyświetlanie ich na różnych platformach i w różnych miejscach.

Jak obliczyć GRP? Reklama, która powstała jest skuteczna?

Należy pomnożyć Reach, czyli procent jednostkowej grupy docelowej, która widziała kampanię reklamową, przez częstotliwość, z jaką została ona narażona na kontakt z przekazem. Powstaje w ten sposób ogólna ocena skuteczności kampanii, z uwzględnieniem zasięgu i częstotliwości.

Wzór na reklamę telewizyjną

Przyjmuje się, że wszyscy posiadacze telewizora to 100% grupy docelowej. Jeżeli w pierwszym dniu kampanii reklamę zobaczy 15% posiadaczy telewizora, ocena wynosi 15. Jeżeli następnego dnia wzrośnie do 20%, wskaźnik wyniesie 20. Jeżeli trzeciego dnia reklama dotrze do 10%, wskaźnik wyniesie 10.

3 dni kampanii pozwalają oszacować wskaźnik GRP na poziomie 45 poprzez pomnożenie wyników z każdego dnia.

Wzór na reklamę zewnętrzną

GRP = OTS (osoby, które miały okazję zobaczyć reklamę) / liczba mieszkańców miasta * 100

Jeżeli obok bilborda ma szansę przejść 40 000 osób, a w mieście mieszka 1 mln osób to GRP wyniesie 4 (40 000 / 1 000 000 * 100).

Wzór na reklamę internetową

GRP = Zasięg * Częstotliwość

Jeżeli każdy z wariantów reklamy był pokazywany 4 razy, a każdą z wersji zobaczyło 30% docelowych odbiorców, należy wykonać obliczenie: 4 * 30 = 120. To wskaźnik GRP.

Praktyka ta jest stosowana bardzo rzadko dla reklam internetowych, ze względu na publikację na wielu platformach i brak możliwości wykonania szczegółowej analizy dla konkretnej kampanii.

GRP – marketing i kluczowe zastosowanie

Wykorzystanie tego wskaźnika ma kluczowe znaczenie w planowaniu strategii marketingowej. Pozwala wykonać dokładne pomiary zasięgu kampanii reklamowej i ocenić, z jaką częstotliwością grupa docelowa ma szansę zobaczyć przekaz.

Choć nie jest to TRP, GRP również odgrywa bardzo duże znaczenie w optymalizacji budżetu na poszczególne media i formy reklamy. Przeprowadzana analiza gwarantuje uzyskanie porównania efektywności różnych strategii reklamowych. Umiejętne wykorzystanie GRP (TRP podobnie) również pozwala efektywnie zarządzać komunikacją marketingową firmy.

Korzystając ze wskaźnika można precyzyjnie targetować reklamę, zminimalizować marnotrawienie zasobów, a także stworzyć optymalny budżet dla danego przekazu. Monitorując GRP, w każdej chwili można wprowadzić korekty postępowania, jeżeli rezultaty nie będą adekwatne do założeń.

GRP – Gross Rating Point – wyzwania i ograniczenia

Podstawowym wyzwaniem jest to, że wskaźnik skupia się przede wszystkim na zasięgu i częstotliwości, bez uwzględnienia zaangażowania odbiorców i rzeczywistych skutków oddziaływania reklamy. Nie pokazuje, że grupa docelowa zdecydowała się na zakup, jest lojalna wobec marki.

Tradycyjne formy pomiaru, jakie oferuje ten wskaźnik, mogą być niedostosowane do dynamicznie zmieniającego się środowiska cyfrowego. Jest to kolejne wyzwanie dla podejmowanych działań marketingowych.

Nie da się również porównać wyników GRP między różnymi mediami, dlatego uzyskuje się niepełne wnioski. Trzeba poszukiwać innych wskaźników i metod badawczych, które znacznie lepiej odzwierciedlą skuteczność wdrażania reklamy w odniesieniu do celów marketingowych i zachowań odbiorców. 

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację