Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

Wymagania niefunkcjonalne aplikacji – czym są i jak je zdefiniować?

Wymagania Niefunkcjonalne Aplikacji - Czym Są I Jak Je Zdefiniować? zdjęcie nr 13

Każdy projekt IT wymaga zdefiniowania wymagań niefunkcjonalnych, choć czasem jest to bardzo trudne, odgrywa kluczową rolę w efektywnym działaniu systemu. Jak to zrobić poprawnie w przypadku aplikacji?

Czym są wymagania niefunkcjonalne?

Są to aspekty powiązane ze skutecznością i użytecznością aplikacji. Obejmują takie zagadnienia, jak wydajność, bezpieczeństwo, dostępność, użyteczność, zgodność z regulaminem i standardami. Stanowią one podstawę dla komfortu użytkowników i ich zaufania wobec systemu.

W kontrze od razu należy nadmienić, czym są wymagania funkcjonalne systemu, aby lepiej zrozumieć temat. Są to cechy i funkcje produktu, które opisują jego zachowanie w określonych warunkach, czyli przede wszystkim parametry techniczne, przetwarzanie danych oraz uwierzytelnianie.

Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne różnią się przede wszystkim sposobem zastosowania. Pierwsze opisują, co dana aplikacja powinna zrobić, a drugie pokazują warunki, w jakich ma ona działać.

Nadmienić przy okazji należy, że wymagania funkcjonalne praktycznie zawsze mają zestaw powiązanych wymagań niefunkcjonalnych.

Przeczytaj również

.

Najważniejsze wymagania niefunkcjonalne systemu

Wydajność, bezpieczeństwo i dostępność to kryteria, które są kluczowe przy budowaniu skutecznych i niezawodnych aplikacji.

Wydajność odnosi się do szybkości i sprawności aplikacji. Obejmuje czas odpowiedzi serwera, prędkość strony, a także ilość obsługiwanych jednocześnie użytkowników.

Bezpieczeństwo gwarantuje utrzymanie integralności i poufności danych użytkowników. Wymaga zaimplementowania mechanizmów kryptograficznych, autoryzacji i regulacji odnoszących się do audytu bezpieczeństwa.

Dostępność pokazuje, w jakim stopniu aplikacja jest dostępna dla użytkowników. Ważne jest, aby w trakcie projektowania pamiętać o redundancji systemów i strategii na wypadek awarii, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania.

Jak prawidłowo określić wymagania niefunkcjonalne?

Prawidłowe zdefiniowanie wymagań niefunkcjonalnych jest kluczowym wyzwaniem stawianym przed twórcami oprogramowania. Cały proces jest związany z identyfikacją, analizą i dokumentowaniem elementów odnoszących się do działania systemu, a całość jest związana bezpośrednio z funkcjonalnościami.

Istnieje wiele technik, z których można skorzystać w celu zdefiniowania wymagań niefunkcjonalnych m.in. wywiady z użytkownikami oraz analizy dokumentacji.

Najważniejsze przy formułowaniu wymagań są precyzja, jasność i jednoznaczność. Nie należy stosować ogólnikowych tez typu: ta aplikacja ma działać szybko, należy określić konkretny czas, jaki serwer ma na odpowiedź np. do 200 ms. Mierzalne cele ułatwiają testowanie i walidację aplikacji. Warto stosować standardowe terminy i definicje, z których zrozumieniem nie występują żadne problemy.

Przy określaniu wymagań bardzo ważny jest kontekst użytkowania aplikacji. Inne wymagania w zakresie bezpieczeństwa mają aplikacje bankowe, a inne zwykły blog firmowy.

Najczęstsze błędy podczas formułowania wymagań nieformalnych i sposoby ich unikania

Wymagania funkcjonalne / niefunkcjonalne mają bardzo duże znaczenie w procesie planowania projektu aplikacji, a są pomijane. Przy ich definiowaniu pojawia się bardzo często problem braku konkretów i precyzji. Dużym problemem jest abstrakcyjne przedstawianie wymagań niefunkcjonalnych, co daje zbyt szerokie pole do interpretacji, a to prowadzi do powstania wielu niepotrzebnych błędów.

Bardzo częstym błędem jest również nieuwzględnienie wszystkich aspektów aplikacji, a zwrócić uwagę należy zarówno na bezpieczeństwo, użyteczność, wydajność, jak i skalowalność. Trzeba skupić się na najistotniejszych wymaganiach, które mają największy wpływ na powodzenie projektu.

Ostatnim problemem jest brak komunikacji i konsultacji wewnątrz zespołu projektowego. Dostarczając jasne, mierzalne wymagania uwzględniające wszystkie aspekty aplikacji można stworzyć projekt z sukcesem.

Wymagania niefunkcjonalne – podsumowanie

Istotne jest napisanie wymagań niefunkcjonalnych prostym i zrozumiałym językiem, co pozwoli uniknąć wielu niepotrzebnych błędów. Odpowiednie przygotowanie, komunikacja i uwzględnienie najważniejszych aspektów aplikacji mają wpływ na powodzenie projektu.

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację