Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

Architektura aplikacji — co to jest, modele, typy, zastosowanie

Architektura Aplikacji — Co To Jest, Modele, Typy, Zastosowanie - Grupa Improve zdjęcie nr 13

Tworząc aplikację, należy zwrócić uwagę nie tylko na poprawne działanie, ale również prawidłowe zorganizowanie. Przemyślana architektura aplikacji gwarantuje powodzenie wdrożenia projektu, a także pozwala zaoszczędzić wiele wysiłku, czasu i pieniędzy.

Co to jest architektura aplikacji?

Architekturą aplikacji określany jest sposób, w jaki produkt internetowy został zaprojektowany i skonstruowany. W skład wchodzi wiele różnych elementów: baza danych, serwery, interfejsy użytkownika i warstwa biznesowa.

Architektura aplikacji i jej warstwy

Każda aplikacja składa się z kilku warstw, w których realizowane są różne procesy. Należy je odpowiednio zaprogramować.

Warstwa bazy danych (database layer)

Przechowywane są tu wszystkie dane, z których korzysta aplikacja. Odpowiada za bezpieczeństwo tworzonego produktu internetowego.

Warstwa dostępu do danych (data access layer)

Umożliwiony jest dostęp do przechowywanych danych.

Warstwa logiki biznesowej (business logic layer)

Określane są tu logiki i reguły rządzące daną aplikacją. W tej warstwie przetwarzane są polecenia z przeglądarek, wykonywane zadane polecenia, a także wysyłane rezultaty do warstwy prezentacji.

Warstwa prezentacji (presentation layer)

Jest to front end aplikacji, czyli wszystko to, co widzi użytkownik, korzystając z produktu internetowego. Realizowane są tu działania internauty.

Jakie są architektury aplikacji w najlepszym wydaniu?

Dla każdego programisty jasne jest, który kod aplikacji jest dobry, a który zły. Dobra architektura aplikacji jest po prostu opłacalna, sprawia, że proces tworzenia i realizacji projektu przebiega efektywnie i z łatwością.

Architektura aplikacji, którą można uznać za dobrą, posiada następujące wyznaczniki:

  • wydajność systemu – aplikacja musi rozwiązywać zadania i wykonywać funkcje w różnych warunkach. Powinna być niezawodna, bezpieczna, wydajna, zdolna do radzenia sobie przy dużym obciążeniu;
  • elastyczność systemu – budowa aplikacji mobilnej powinna zakładać możliwość modyfikacji od czasu do czasu. Ciągle zmieniają się wymagania, dodawane są nowe funkcjonalności, dlatego w procesie tworzenia produktu internetowego, warto stawiać na elastyczność wybieranych rozwiązań, w celu dostosowywania produktu do potrzeb rynkowych;
  • rozszerzalność systemu – do aplikacji powinno dać się bez większych problemów dodać nowe produkty i funkcje, bez naruszania jej podstawowej struktury. Zmiany powinny kosztować jak najmniej wysiłku;
  • testowalność – kod, który jest łatwy do przetestowania, zawiera mniej błędów i jest niezawodny. Wielu programistów uważa, że ten czynnik wpływa na dobrą realizację projektu, który ma szansę odnieść sukces. Określa jego jakość;
  • zwielokrotnione użytkowanie – najlepsza sytuacja występuje wtedy, gdy fragmenty aplikacji można wykorzystać ponownie w innych systemach;
  • czytelny, zrozumiały kod – każdy nowy programista powinien z łatwością odczytać i zrozumieć stworzony system. Odpowiednio skonstruowany projekt nie zawiera dublowania, ma bardzo dobrze opracowany kod i perfekcyjną dokumentację. Należy stosować standardowe, ogólnie przyjęte rozwiązania znane programistom. Im bardziej egzotyczny projekt, tym trudniejsza z nim praca.

Kiedy można powiedzieć, że architektura aplikacji jest zła?

Zdarzają się również złe architektury aplikacji. Jak je rozpoznać? Kiedy produkt jest już na samym początku skazany na niepowodzenie?

  • Sztywność – jeżeli pojawiają się trudności we wprowadzaniu zmian, aplikacja internetowa staje się nierentowna. Źle opracowany projekt zakłada konieczność ingerencji w zbyt wiele elementów, przy nawet drobnych modyfikacjach.
  • Kruchość – po wprowadzeniu zmian, inne elementy aplikacji ulegają uszkodzeniu.
  • Nieruchliwość – kodu nie da się wykorzystać w innej aplikacji, ponieważ trudne lub wręcz niemożliwe jest jego wydobycie z aktualnego projektu.

Doświadczenie programisty a architektura aplikacji webowych

Błędy w wyborze odpowiedniej architektury mogą pojawić się zarówno po stronie zespołu kreatywnego, jak i klienta, który uprze się na konkretne rozwiązania. Warstwy logiczne, warstwy fizyczne, połączenia z bazami danych muszą być perfekcyjnie dopracowane i działać wspólnie. Niestety bywa tak, że zespół programistów stosując zbyt zagmatwane rozwiązania, zaczyna gubić się, co niestety prowadzi do przygotowania złej architektury aplikacji.

Tworząc aplikacje internetowe, przykłady istniejących projektów jasno pokazują, że najważniejsze jest myślenie o potrzebach użytkownika końcowego. To właśnie doświadczenia użytkownika, czyli UX (user experience) są najistotniejszym czynnikiem w doborze odpowiednich rozwiązań budujących aplikację internetową.

Architektura aplikacji – podsumowanie

Poznając warstwy architektury aplikacji, jej dobre i złe strony, można będzie zrealizować projekt mający szansę odnieść sukces. Warto korzystać z prostych a skutecznych rozwiązań, które mają na celu stworzenie jak najlepszych doświadczeń użytkownika końcowego. Przyczyni się to do sukcesu rynkowego aplikacji. 

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację