Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

Animacje w CSS — wszystko, co musisz wiedzieć

Animacje W Css — Wszystko, Co Musisz Wiedzieć zdjęcie nr 13

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets), czyli CSS został opracowany przez organizację W3C. Ten język programowania powstał w 1996 roku i od tamtej pory cieszy się niesłabnącą popularnością. Rozgranicza strukturę dokumentu HTML od formy prezentacji. Czy możliwe jest szybkie przygotowanie animacji w CSS? Oczywiście, że tak! Animacje w CSS są obecnie niezwykle popularne, a projektowanie odbywa się w bardzo intuicyjny sposób.

Jak tworzyć animacje w CSS?

Tworzenie animacji w CSS to sztuka, której sekret tkwi w umiejętnym łączeniu kreatywności z techniczną wiedzą. Wyobraź sobie prosty przycisk na stronie, który, dzięki subtelnej animacji, może zwiększyć swoją widoczność oraz skłonność użytkownika do kliknięcia. Rozważmy animację pulsowania. Aby ją osiągnąć, wystarczy skorzystać z właściwości @keyframes i stworzyć płynne przejście dla parametru scale. Poprzez taki tutorial, użytkownik krok po kroku może zrozumieć mechanikę działania animacji i zastosować ją w praktyce.

Animowane elementy aplikacji webowych znaleźć można obecnie na niemal każdej stronie www. Kiedyś były tworzone przede wszystkim przy użyciu Adobe Flash, ale ze względu na wycofanie wsparcia dla tej technologii, popularność zyskały JavaScript oraz CSS. Obydwa języki są obsługiwane przez większość przeglądarek internetowych.

CSS można wykorzystać to tworzenia animacji dwuwymiarowych m.in. opadanie, wznoszenie, przesuwanie, zanikanie, pulsowanie, oddalanie. Do animacji trójwymiarowych warto natomiast wykorzystać JavaScript. Trzeba jednak upewnić się, czy opcja ich wyświetlania nie jest zablokowana przez przeglądarkę (ustawienie AdBlock czy antywirusa).

Animacje w CSS stanowią integralny element współczesnego projektowania stron internetowych. Ich głównym celem jest poprawa interaktywności oraz wizualnego doświadczenia użytkownika. Niemniej jednak, jak każde narzędzie, mają swoje specyficzne zastosowanie i ograniczenia.

Możliwe zastosowanie CSS

 • Nawigacja i wskazówki – animacje mogą w subtelny sposób prowadzić użytkownika przez stronę, wskazując, który element jest aktywny lub gdzie ma następnie kliknąć. Na przykład, płynne podświetlenie przycisku może sugerować, że jest on aktywny lub ważny.
 • Reakcja na działania użytkownika – płynne przejścia czy zmiany stanów elementów (np. przycisków) w odpowiedzi na działania użytkownika (jak najechanie myszką) mogą sprawić, że interakcja z witryną staje się bardziej intuicyjna.
 • Estetyka i branding – animacje mogą wzmocnić wizerunek marki, nadając stronie spójny i unikalny charakter.
 • Zachowanie uwagi – w przypadku dłuższego ładowania się strony, delikatne animacje mogą zająć uwagę użytkownika, zamiast pozwolić mu się zniechęcić i opuścić witrynę.

Ograniczenia i zagrożenia płynące ze złego zastosowania CSS

 • Nadużywanie – nadużywanie animacji może być męczące dla oka i rozpraszające. Dlatego ważne jest, aby używać ich z umiarem i tylko tam, gdzie faktycznie dodają wartości.
 • Brak lub zła optymalizacja – zbyt złożone animacje mogą spowolnić działanie strony, co negatywnie wpłynie na doświadczenie użytkownika. Należy zawsze dążyć do optymalizacji i testować wydajność na różnych urządzeniach.
 • Brak kompatybilności – nie wszystkie przeglądarki obsługują wszystkie rodzaje animacji. Projektując, warto mieć na uwadze różne przeglądarki i ich wersje.
 • Możliwy dyskomfort dla odbiorców animacji – pamiętaj, aby strona była dostępna również dla osób z niepełnosprawnościami. Zbyt szybkie lub migające animacje mogą powodować dyskomfort u osób z pewnymi schorzeniami, takimi jak epilepsja fotouczuleniowa.
 • Brak przejrzystości animacji – animacje powinny pomagać w zrozumieniu strony, a nie utrudniać. Zastanów się, czy animacja rzeczywiście przekazuje pożądane informacje, czy jest jedynie ozdobnikiem.

Podsumowując, animacje w CSS mogą być potężnym narzędziem w rękach projektanta, ale ich efektywność zależy od umiejętnego wykorzystania. Ważne jest, aby zawsze stawiać doświadczenie użytkownika na pierwszym miejscu i korzystać z animacji w celu wzbogacenia, a nie utrudnienia interakcji.

Przeczytaj również

Animacje CCS3 – dostępne funkcje animation

Aby stworzyć animacje przy użyciu CSS, najczęściej użytkownicy korzystają z wbudowanych funkcji animation. Istotne jest tu prawidłowe zdefiniowanie parametrów, w celu wywołania określonego działania:

 • animation-name – wskazuje, która funkcja keyframe ma zostać wywołana po uruchomieniu animacji,
 • animation-duration – czas trwania pojedynczego cyklu animacji,
 • animation-timing-function – szybkość wykonywania animacji na poszczególnych krokach,
 • animation-delay – czas opóźnienia wystąpienia animacji,
 • animation-iteration-count – ilość powtórzeń animacji,
 • animation-direction – kierunek wykonywania animacji,
 • animation-fill-mode – zarządzanie animacją po jej zakończeniu,
 • animation-play-state – stan animacji: zatrzymana lub działająca.

Żeby całość działała prawidłowo, istotne jest jeszcze zdefiniowanie funkcji keyframe przy pomocy frazy keyframe poprzedzonej znakiem małpy. 

Najpopularniejsze biblioteki animacji CSS

Oprócz funkcji animation efekt animacji w CSS można uzyskać również przy pomocy tzw. transitions. Aby ułatwić sobie zadanie, warto wykorzystać publiczne biblioteki animacji CSS. Powstaną z ich udziałem wydajne i estetyczne animacje. Nie trzeba zastanawiać się, jak płynnie przesunąć obiekt. Wystarczy zastosować jedno z gotowych przejść. Animacja jest zoptymalizowana pod kątem sprawnego działania.

Wśród najciekawszych bibliotek, które gromadzą animacje w HTML, wymienić można:

 • AnimXYZ,
 • Animate.css,
 • Animate Plus,
 • CSShake,
 • CSS Sharky Animation,
 • CSS Circle Progress,
 • DynCSS,
 • Dynamic.css,
 • Effeckt.css,
 • Magic Animations,
 • Motion CSS,
 • Hover.css,
 • Obnoxious.CSS,
 • Tuesday.css,
 • wickedCSS,
 • Woah.css,
 • Whirl,
 • Repaintless.css. 

Zaproponowane biblioteki można bez przeszkód wykorzystać przy tworzeniu front-endu aplikacji webowej. Ciekawym rozwiązaniem jest także połączenie ich z bibliotekami JavaScript, takimi jak Ani.js, Bounce.js, anime.js, Snabbt.js, lax.js czy Wow.js.

Wydajność i optymalizacja animacji HTML

Wydajna i dobrze zoptymalizowana animacja powinna mieć około 60 klatek na sekundę. Natomiast, jeżeli jest wyjątkowo prosta, wystarczy w zupełności 30 klatek na sekundę.

Animacja w HTML podlega prostej optymalizacji, dzięki wbudowanym w przeglądarki Chrome i Firefox narzędziom developerskim. Wywołać je można wciskając przycisk F12 lub wpisując komendę Ctrl + Shift + I.

Kompatybilność CSS z przeglądarkami

Środowisko internetowe składa się z wielu różnych przeglądarek, każda z nich posiada własne silniki renderujące strony oraz zestaw obsługiwanych funkcji. W przypadku stosowania animacji w CSS, a także innych zaawansowanych funkcji, kluczowe jest zrozumienie i zapewnienie odpowiedniej kompatybilności z najważniejszymi przeglądarkami.

Popularne przeglądarki i ich silniki

 • Google Chrome – Wykorzystuje silnik Blink. Jest to jedna z najpopularniejszych przeglądarek, która często wdraża najnowsze standardy webowe.
 • Mozilla Firefox – Używa silnika Gecko. Firefox jest znany z silnego wsparcia dla standardów webowych.
 • Safari – Bazuje na silniku WebKit. Safari jest domyślną przeglądarką dla urządzeń Apple.
 • Microsoft Edge – Wcześniejsze wersje korzystały z silnika EdgeHTML, ale najnowsze wersje opierają się na Blinku, podobnie jak Chrome.
 • Opera – Również używa silnika Blink.

Problemy z kompatybilnością

 • Różnice w implementacji – Nawet jeśli dwie przeglądarki obsługują tę samą funkcję CSS, mogą różnić się w sposobie jej interpretacji czy prezentacji.
 • Nieobsługiwane funkcje – Niektóre starsze przeglądarki mogą nie obsługiwać nowszych funkcji CSS. Na przykład, animacje w CSS3 mogą nie być poprawnie wyświetlane w starych wersjach Internet Explorer.
 • Prefiksy przeglądarkowe – Aby zapewnić kompatybilność, często trzeba używać specjalnych prefiksów, takich jak -webkit- dla Safari i Chrome czy -moz- dla Firefox.

Jak zapewnić kompatybilność CSS z różnymi przeglądarkami?

 • Testowanie – Regularne testowanie strony na różnych przeglądarkach jest kluczem. Istnieją narzędzia i serwisy online, takie jak „BrowserStack” czy „Can I use”, które ułatwiają sprawdzanie kompatybilności.
 • Łaskawość degradacji – Projektuj stronę tak, aby elegancko degradowała się na starszych przeglądarkach, oferując podstawowe funkcje nawet jeśli niektóre efekty wizualne są niedostępne.
 • Używaj bibliotek i frameworków – Istnieje wiele bibliotek i narzędzi, które automatycznie dbają o kompatybilność, dodając odpowiednie prefiksy czy alternatywne metody dla starszych przeglądarek.

Podsumowując, kompatybilność z przeglądarkami jest jednym z najważniejszych aspektów projektowania stron internetowych. Aby zapewnić najlepsze doświadczenie dla jak największej liczby użytkowników, warto poświęcić czas na zrozumienie i testowanie działania strony na różnych platformach.

Zalecenia dotyczące wydajności animacji CSS

Tworzenie animacji w CSS nie jest wyłącznie kwestią estetyki i funkcjonalności. Odpowiednie podejście do wydajności animacji w CSS jest niezbędne dla zapewnienia dobrego doświadczenia użytkownikowi. Należy dbać o równowagę między atrakcyjnością wizualną a płynnością działania, pamiętając o ograniczeniach i możliwościach technologii webowej. Aby zapewnić płynność działania i krótkie czasy ładowania, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii dotyczących wydajności.

Minimalizacja ilości animacji

Im więcej animacji i efektów specjalnych na stronie, tym trudniej może być dla przeglądarek je płynnie wyrenderować. Warto zastanowić się, które animacje są niezbędne, a które można pominąć.

Optymalizacja grafik

Używanie zoptymalizowanych obrazów, zwłaszcza w animacjach, przyspiesza ich ładowanie. Narzędzia do kompresji grafik, takie jak TinyPNG czy Compressor.io, mogą znacząco zmniejszyć rozmiar plików bez utraty jakości.

Wykorzystanie właściwości kompatybilnych z przyspieszeniem sprzętowym

Niektóre właściwości CSS, takie jak transform czy opacity, są zazwyczaj renderowane bardziej efektywnie przez przeglądarki, dzięki wykorzystaniu przyspieszenia sprzętowego.

Unikanie animacji na dużych obszarach strony

Animowanie dużych sekcji strony, zwłaszcza w wysokiej rozdzielczości, może spowolnić działanie przeglądarki. Jeśli to możliwe, ogranicz animacje do mniejszych elementów.

Używanie narzędzi do profilowania wydajności

Wbudowane narzędzia developerskie w przeglądarkach, takie jak te w Chrome czy Firefox, pozwalają monitorować i analizować wydajność animacji oraz identyfikować potencjalne wąskie gardła.

Uważaj na pętle i powtarzanie

Ciągłe powtarzanie pewnych animacji, zwłaszcza złożonych, może obciążać przeglądarkę. Należy zastanowić się, czy nie można ograniczyć liczby powtórzeń lub zastąpić animacji statycznym efektem po pewnym czasie.

Stosuj techniki lazy loading

Opóźnione ładowanie zawartości, zwłaszcza animowanych elementów, pozwala na szybsze ładowanie ważniejszych części strony. Dopiero kiedy użytkownik przewinie stronę w odpowiednie miejsce, animowany element jest ładowany i uruchamiany.

UX/UI w animacjach

W dzisiejszych czasach strony i aplikacje internetowe są nie tylko narzędziami dostarczającymi treści czy umożliwiającymi interakcje, ale również reprezentują wizualne i funkcjonalne doświadczenia dla użytkowników. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa odpowiednio zaprojektowany UX (User Experience) oraz UI (User Interface). Właściwe połączenie funkcjonalności z atrakcyjnością wizualną tworzy nie tylko przyjemne dla oka, ale przede wszystkim użyteczne środowisko dla użytkownika. O czym warto pamiętać?

Budowanie intuicyjności

Użytkownik powinien móc łatwo poruszać się po stroną lub aplikacją. Kiedy elementy interfejsu są logicznie rozmieszczone i oferują intuicyjne interakcje, użytkownik może efektywnie korzystać z dostępnych funkcji bez zbędnej frustracji.

Estetyk i jej rola w UI

Wygląd strony czy aplikacji ma ogromne znaczenie. Dobrze zaprojektowane i estetycznie atrakcyjne UI może przyciągnąć i zatrzymać użytkownika, podczas gdy nieatrakcyjny design może odstraszyć potencjalnych klientów.

Spójność projektu

Utrzymanie spójności w designie – od kolorów, przez typografie, po animacje – gwarantuje, że użytkownik będzie czuł się pewnie, niezależnie od tego, w której części serwisu się znajduje.

Interaktywność a UX

Animacje i interaktywne elementy mogą znacząco wzbogacić doświadczenie użytkownika, ale tylko wtedy, gdy są stosowane z umiarem. Nadmierna ilość animacji może rozpraszać, a zbyt skomplikowane interakcje mogą być źródłem frustracji.

Feedback użytkownika

Udzielanie użytkownikowi natychmiastowej informacji zwrotnej – poprzez animacje, dźwięki czy wibracje – po wykonaniu określonej czynności jest kluczowe dla pozytywnego UX. Dzięki temu użytkownik wie, że jego działania przyniosły oczekiwany efekt.

Adaptacyjność interfejsu

W dzisiejszych czasach dostęp do treści odbywa się z różnorodnych urządzeń – od komputerów stacjonarnych, przez tablety, po smartfony. Dlatego też UI musi być elastyczne i dostosowywać się do różnych rozmiarów ekranów, gwarantując przy tym jednolite UX.

Znaczenie badań i testów

Regularne testy użyteczności, ankiety i badania pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania użytkowników. Dzięki temu można dostosowywać UX/UI tak, aby spełniało oczekiwania i reagować na ewentualne problemy.

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację