Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

Automatyzacja testów – jak skutecznie testować aplikacje?

Automatyzacja Testów - Jak Skutecznie Testować Aplikacje? zdjęcie nr 13

Rozwiązania mobilne cieszą się niesłabnącą popularnością. Od zespołu projektowego oczekuje się szeregu kompetencji kreatywnych, jak i technicznych, a jednym z najważniejszych aspektów jest automatyzacja testów aplikacji. Sprawdź, o czym należy pamiętać, aby te działania przeprowadzić poprawnie.

Automatyzacja testów niesie za sobą wiele korzyści:

 • szybkie wdrażanie nowej wersji produktu,
 • feedback przy zmianie kodu,
 • odciążenie manualnych testerów.

Dostępnych jest wiele narzędzi, z których można skorzystać, aby cały proces usprawnić i ulepszyć.

Rola automatyzacji testów w procesie tworzenia aplikacji

Automatyzacja testów to oddzielny projekt, który jest równie skomplikowany jak samo tworzenie aplikacji. Zanim zdecydujesz, z jakich narzędzi warto korzystać, warto znać odpowiedzi na następujące pytania:

 • jaki cel chcesz osiągnąć?
 • w czym automatyzacja ma pomóc?
 • jak wpisać automatyzację testów w strategię przyjętą dla danego projektu?
 • jakie oczekiwania ma klient końcowy?

Ważne jest wybranie odpowiedniej osoby odpowiedzialnej za automatyzację testów. Niezbędne jest tu podejście kompleksowe i pełne zaangażowanie programistów.

Automatyzację warto budować w oparciu o piramidę testów, koncentrując się na poziomie API i UI. Wyzwaniem jest unikanie pułapek związanych z utrzymaniem testów. Wiele zależy od wyboru odpowiednich narzędzi.

Wybór odpowiednich narzędzi i technologii do automatyzacji testów

Są dostępne różne narzędzia, które gwarantują wdrożenie automatyzacji testów w prawidłowy sposób. Wśród nich znajdują się:

 • natywne, czyli Espresso + XCTest,
 • międzyplatformowe, m.in. Appium.

Rozwiązania natywne

Zalety:

 • kod testów jest częścią repozytorium kodu aplikacji, a to wpływa na utrzymanie testów we właściwej synchronizacji,
 • kod testu ma ten sam język co aplikacja,
 • możliwa jest szybka naprawa błędów i dodawanie nowych funkcjonalności,
 • dostępna jest oficjalna dokumentacja.

Wady:

 • niezbędna jest nauka dwóch języków programowania, a także niuansów wyróżniających stosowane narzędzia,
 • dwie platformy czasem trudno jest ze sobą zsynchronizować,
 • różne podejścia co do lokalizowania elementów,
 • występowanie odmiennych bibliotek wspierających testowanie.

Rozwiązania międzyplatformowe

Zalety:

 • jeden język do implementacji testów,
 • wspólne repozytorium kodu testów dla obu platform,
 • lokalizacja elementów jest jednolita.

Wady:

 • konieczność obsługi akcji na widokach oddzielnie dla iOS’a i oddzielnie dla Androida,
 • nowe wersje systemów i aktualizacje działają z opóźnieniem,
 • inny język do implementacji testów, a inny do przeprowadzania testów automatycznych.

Testy jednostkowe, integracyjne i funkcjonalne

Tworząc oprogramowanie, każdy dąży do przygotowania gotowego, w pełni działającego produktu. Testowanie jest jednym z najważniejszych procesów, podczas którego można wykryć ewentualne nieprawidłowości i wdrożyć konieczne zmiany. Testowanie aplikacji składa się z kilku etapów, każdy z nich ma swoją charakterystykę.

 1. Testy jednostkowe – pozwalają na wykrycie błędów w implementacji danej jednostki. Może to być moduł, klasa, funkcja. Wybranie testowanego elementu jest uzależnione od specyfiki projektu. Celem działań jest ułatwienie modyfikacji aplikacji, a także wyeliminowanie błędów na wczesnym etapie. Otrzymuje się również precyzyjną informację o stanie aplikacji.
 2. Testy integracyjne – pozwalają na sprawdzenie poprawności współdziałania komponentów. Wykrywane są błędy w trakcie interakcji między aplikacją a bazą danych. Dostępne są testy integracyjne systemowe oraz testy integracyjne modułów.
 3. Testy funkcjonalne – opierają się na sprawdzeniu działania interfejsu. Testowane są zależności między sprzętem a oprogramowaniem. Bazą jest tutaj bardzo dokładne prześledzenie projektu architektury systemu oraz przepływu wszystkich procesów.

Ciągła integracja i dostarczanie (CI/CD) jako podstawa automatyzacji testów

Continuous integration (CI) i Continuous Delivery (CD) to zbiór zasad obejmujących kulturę pracy i dobre praktyki dotyczące pracy nad projektem informatycznym. Aspekty te są niezbędne, jeżeli automatyzacja testów ma zakończyć się sukcesem. CI/CD gwarantują zastosowanie najefektywniejszych i najskuteczniejszych działań, których celem jest nieustanny rozwój.

Przeczytaj również

Continous integration – ciągła integracja

Wprowadzane są drobne zmiany w kodzie aplikacji, które są okresowo testowane. Wykorzystanie różnych platform oraz narzędzi, a także mechanizmów integracji powoduje, że nieustannie konieczne jest sprawdzanie poprawności wdrażanych rozwiązań. Zautomatyzowane testowanie aplikacji pozwala na stworzenie lepszej jakości oprogramowania.

Continous delivery – ciągłe dostarczanie

CD odpowiada za proces wdrożenia aplikacji i wprowadzanie zmian w kodzie do przygotowanej infrastruktury sieciowej. Oprogramowanie jest tworzone według z góry określonych etapów. Znaczenie ma tu bardzo dobrze rozbudowane środowisko testowe, co gwarantuje szybkie dostarczanie odpowiedzi i wdrażanie ewentualnych zmian.

Monitorowanie wyników testów i optymalizacja procesów

Monitorowanie pozwala zagwarantować to, że Twoja aplikacja działa poprawnie, zgodnie z oczekiwaniami, bez przerw i niepotrzebnych błędów utrudniających korzystanie z niej. Celem monitorowania samej aplikacji, jak i wyników testów jest dostarczanie klientom jak najlepszych usług. Podczas poszczególnych analiz można wyraźnie zobaczyć, co działa nie tak, jak powinno. Testy jednostkowe, jak i stosowane narzędzia, jeżeli tylko będą wykorzystywane poprawnie, umożliwią doskonalenie aplikacji na każdym etapie jej tworzenia.

Automatyzacja testów – podsumowanie

Testerzy aplikacji muszą zaznajomić się na zaawansowanym poziomie z procesem automatyzacji. Jest to niezbędne, ponieważ rozwój aplikacji mobilnych jest bardzo szybki. Proces testowania nie może być trudny i żmudny, główną zasadą jest upraszczanie i osiąganie jak najlepszych rezultatów.

Narzędzia, z jakich możesz skorzystać do automatyzacji testów gwarantują opracowanie jak najlepszego scenariusza dla oprogramowania. Można wytypować konkretne elementy do przetestowania i osiągnąć możliwie najlepsze wyniki.

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację