Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

Metodyka Design Sprint – co to jest i kiedy warto ją zastosować?

Metodyka Design Sprint - Co To Jest I Kiedy Warto Ją Zastosować? zdjęcie nr 13

Design Sprint to metodyka, która umożliwia szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów projektowych. Została stworzona przez Google Ventures. Czerpie z design thinking (twórcze projektowanie rozwiązań dla problemów).

Czym jest Design Sprint?

Design Sprint składa się z pięciu etapów, w których wykorzystywane jest myślenie projektowe, w celu zmniejszenia ryzyka i negatywnych konsekwencji w momencie wprowadzania produktu lub usługi na rynek. Inaczej można powiedzieć, że jest to warsztat tworzenia projektu, który ma na celu osiągnięcie jak najwyższego zadowolenia klienta. W pracach bierze udział niewielki zespół projektowy.

Przeczytaj również

Proces twórczy wymaga wyznaczenia moderatora, który koordynuje poszczególne zadania i pilnuje, aby zespół wykonywał je poprawnie. Musi on być obiektywny i mieć doświadczenie w tego typu działaniach. Najlepiej, gdy jest to osoba z zewnątrz, w żaden sposób niepowiązana z zespołem, nad którym ma sprawować kontrolę.

Z zespołu projektowego wyłaniana jest dodatkowo osoba decyzyjna, która podejmuje ostateczne decyzje w sprawach istotnych dla projektu. Musi mieć wiedzę oraz doświadczenie na temat funkcjonowania całej organizacji. Osoba decyzyjna nie może bać się podejmowania trudnych decyzji pod presją czasu. Często jest nią dyrektor generalny.

Jak powstało Design Sprint Google?

Jednym z pomysłodawców oraz twórców Design Sprint jest Jack Knapp, który w 2000 roku rozpoczął pracę dla Google. Wypracował ideę systemu, dzięki któremu prace nad projektem są mądre i otwarte, oparte na prototypowaniu i wprowadzeniu produktu na rynek. Cała koncepcja miała za zadanie skrócenie dywagacji z kilku miesięcy do kilku dni.

Przełomowym momentem w tworzeniu metodyki Google Sprint był pomysł realizacji live chatu. Dziś występuje pod nazwą Meet. Kolejnym etapem był Gmail. Obecnie dynamika tej metodyki jest bardzo duża, chętnie wykorzystywana w wielkich firmach na całym świecie.

Etapy Google Design Sprint

Metodyka przydaje się do modernizacji danego produktu, zanim trafi on ostatecznie na rynek, do klienta końcowego. Zastosowanie poszczególnych etapów pozwala wypracować najlepsze rezultaty z tworzonego projektu.

1. Zrozum (Understand)

Definiowanie celu i zrozumienie projektu przez jego uczestników. Rozważane są wszelkie strategie, projekt rozkładany jest na kilka części składowych. W trakcie rozmów można omówić wiele ważnych aspektów.

2. Szkicuj (Sketch)

Szkicowanie pomysłów, na podstawie problemów, które zostały rozważone w poprzednim etapie. Każdy uczestnik może stworzyć autorską koncepcję.

3. Decyduj (Decide)

Grupa projektowa ustala, który projekt jest najlepszy. Zanim to nastąpi, wszystkie prace są oceniane, można zadawać pytania. Ostateczną decyzję zwykle podejmuje osoba decyzyjna, ponieważ w większości przypadków grupa samodzielnie nie jest w stanie wyłonić najlepszego projektu.

4. Stwórz prototyp (Prototype)

Powstaje surowa wersja projektu, który jest jedynie przyjętą koncepcją. Na tym etapie można jednak wizualizować pomysł, a programiści i graficy tworzą wirtualne makiety.

5. Testuj (Test)

Projekt jest wprowadzany do obiegu, zbierane są na jego temat opinie, komentarze i sugestie. Trwają dalsze prace, w celu ulepszenia produktu.

Dlaczego metodyka Sprint Design jest warta uwagi?

Jest wiele korzyści płynących ze stosowania metodyki Design Sprints. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  • oszczędność pieniędzy – przejście do fazy związanej z budowaniem produktu następuje dopiero po bardzo dokładnym przemyśleniu projektu i wyznaczeniu konkretnych celów. To ogranicza wydatki i zmniejsza ryzyko błędnego zainwestowania pieniędzy,
  • oszczędność czasu – weryfikacja idei następuje w ciągu kilku dniu. Powstaje prosty prototyp, który jest akceptowany bądź nie,
  • zaangażowanie całego zespołu – każdy członek zespołu ma przydzielone zadania, a to zwiększa przynależność do grupy.

Design Sprint – podsumowanie

Ta metodyka ma ogromny potencjał, który pozwala weryfikować pomysły i dopuszczać jedynie te, których realizacja jest faktycznie możliwa. Oszczędza to czas i pieniądze, gwarantuje ulepszenie produktu w bardzo krótkim czasie. 

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację