Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań

RESTful

Interfejs programowania aplikacji, którym jest Restful, musi spełniać określone kryteria: korzystanie z HTTP do podstawowej komunikacji, wykorzystywanie struktur i zasobów do odwoływania się przez adresy URL.

Restful API – co to?

Słysząc termin RESTful, możesz mieć pewność, że dane API są zgodne ze standardem REST. Standard ten odnosi się przede wszystkim do stron internetowych. Aby stwierdzić, czy przygotowany interfejs programowania aplikacji jest zgodny ze standardem REST, trzeba spełnić następujące wymagania:

  • zastosowanie unikalnych metod odpytywania API: GET, PUT, DELETE, PATCH;
  • zapytania są niezależne od stanu aplikacji. Oznacza to, że pytając o ID=1 w API, uzyskamy taką samą odpowiedź, niezależnie, czy jesteśmy użytkownikiem A czy B;
  • API podaje komunikaty o sukcesie lub błędnym zapytaniu. Wskazuje ewentualne problemy;
  • wszystkie zapytania kierowane do API muszą jednoznacznie określać jaki rodzaj zasobu jest odpytywany, dla odpytywania książek używany jest inny;
  • klient nie ma możliwości wejścia w interakcję z zasobami serwera;
  • jest możliwość stosowania catche. API zwraca informację czy zasób jest zachowany i czy może być zachowany.

Jak wygląda standardowe zapytanie Restful API?

Zapytania API składają się z następujących elementów:

  • nazwa endpointu,
  • rodzaj metody,
  • nagłówki,
  • dane.

Przykład: curl -H „Authorization: OAuth <ACCESS_TOKEN>”http://www.example.com/users/2

Przy okazji warto wspomnieć, że REST nie jest tym samym co HTTP. Ponadto nie określa z góry danych, które są zwracane z API.

Nasza oferta

Umów się
na darmową konsultację