Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań

Backend

Backend, czyli zaplecze serwerowe, to część systemu informatycznego odpowiadająca za przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych, a także realizację głównych funkcji biznesowych aplikacji. Działa w tle i jest niewidoczna dla użytkownika.

Backend – definicja, technologie i zasady działania

Back-end skupia się na wielu kluczowych działaniach, które odpowiadają za poprawne funkcjonowanie aplikacji. Najważniejsze są:

 • przetwarzanie danych – odbieranie, przetwarzanie i zwracanie danych na żądanie interfejsu użytkownika,
 • serwery – odpowiadają za kompleksowe wykonywanie operacji zainicjowanych przez kod źródłowy aplikacji,
 • zarządzanie bazami danych – tworzenie, modyfikowanie, usuwanie rekordów z baz danych,
 • logika biznesowa – wdrażanie głównych funkcji biznesowych systemu,
 • autoryzacja – weryfikacja tożsamości użytkowników,
 • integracja z systemami – komunikacja z innymi usługami,
 • zabezpieczenia – ochrona przed zagrożeniami poprzez zastosowanie SQL injection, Cross-Site Scripting czy DDoS,
 • zarządzanie infrastrukturą – monitorowanie wydajności, skalowanie zasobów, backup danych.

Najpopularniejsze języki programowania, niezbędne, aby powstał backend strony internetowej to Java, Python, Ruby, Node.js oraz konkretne bazy danych: SQL (np. MySQL, PostgreSQL) lub NoSQL (np. MongoDB, Cassandra).

Warto przy okazji nadmienić, że programowanie front end back end różnią się od siebie. Backend odpowiada za logikę biznesową i przetwarzanie danych systemu, a frontend za kwestie wizualne i doświadczenia użytkownika końcowego.

Back end developer – kto to?

Podstawą podejmowanych działań jest tworzenie usług w aplikacji, z których można korzystać poprzez API. Powstaje wewnętrzna warstwa produktu mobilnego, która ściśle współpracuje z front-endem.

Backend developer wdraża różne funkcjonalności, które są niezbędne do prawidłowego działania aplikacji. Zajmuje się pisaniem kodu, wdraża rozwiązania podnoszące wydajność aplikacji i przyspieszające jej działanie. Po jego stronie jest stworzenie kluczowych elementów systemu, takich jak bazy danych.

Często backend developer usuwa również błędy z aplikacji, przeprowadza integracje danych, analizuje statystyki i przygotowuje raporty, które stanowią podsumowanie wdrożonych funkcjonalności.

Do realizacji wymienionych zadań, specjalista backendowy potrzebuje znajomości języka Java oraz PHP i Phyton, a także SQL, REST, Spring. Powinien być również specjalistą od baz danych m.in. MySQL czy Oracle. Przydatna jest umiejętność zarządzania projektami oraz środowiskiem developerskim.

Nasza oferta

Umów się
na darmową konsultację

  Ostatnio napisane…

  Brak wpisów dla tagu: Backend