Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

Analiza biznesowa w projektach IT – jak zdefiniować i zrozumieć potrzeby klienta?

Analiza Biznesowa W It - Jak Zdefiniować I Zrozumieć Klienta? zdjęcie nr 13

Spędzanie czasu na konsultacjach z klientem to część pracy każdego analityka biznesowego, nie tylko w branż IT. Aby lepiej zrozumieć potrzeby zamawiającego, należy je odpowiednio zdefiniować oraz uwzględnić je w ramach realizowanego projektu. Analityk biznesowy IT pyta, słucha, organizuje. Ostatecznym celem jest wprowadzenie zmian, nadzorowanie oraz rozwój konkretnego projektu w kierunku, który będzie satysfakcjonujący dla klienta.

Rozpoznawanie celów i oczekiwań klienta

W każdym projekcie IT ważne są dwie strony: klient oraz zespół projektowy, który składa się z analityka IT, architekta, programisty, testera i menadżera projektu. W dążeniu do stworzenia satysfakcjonującego produktu niezwykle ważna jest analiza biznesowa. Kluczowe jest wyznaczenie celów i spełnienie oczekiwań klienta, a jednocześnie zadbanie o komfort pracy całego zespołu kreatywnego.

Analityk biznesowy IT jako pierwszy nawiązuje kontakt z klientem, poznaje jego potrzeby, dba o regularną, skuteczną komunikację. Doprecyzowuje cele biznesowe oraz mierniki, które odpowiadają za sukces. Ponadto identyfikuje i analizuje wymagania, po czym konsultuje je z zespołem projektowym, czy są realne do spełnienia w odniesieniu do założonego budżetu. Analityk jest bardzo ważnym partnerem biznesowym, podczas wspólnych rozmów określa potrzeby, przygotowuje niezbędne dokumentacje.

Tworzenie dokumentacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych

Praca analityka biznesowego IT jest niezwykle złożona, opiera się przede wszystkim na kontakcie z klientem i realizacji jego potrzeb. Badając aktualny przebieg procesów u klienta, rozpoznaje on obszary, które wymagają optymalizacji i wskazuje nieefektywność elementów, które do tej pory zostały wdrożone. Proponuje pojedyncze funkcjonalności, które mogą zwiększyć wydajność pracy.

Analiza biznesowa ma na celu usprawnienie pracy, wspieranie realizacji celów biznesowych, a nie utrwalanie dotychczasowych procesów, które nie przynosiły spodziewanych rezultatów. Efektem tych wszystkich działań jest dokumentacja analityczna, czyli wysokiej jakości specyfikacja wymagań oraz diagnoz. Opracowywana jest specjalna mapa procesów biznesowych, według której należy postępować, aby uzyskać zadowalające efekty z wdrożenia projektu.

Sprawnie zdefiniowany zakres projektu opakowany w jasnej strukturze i formie, pozwala na wdrożenie standardów, które faktycznie działają.

Współpraca z zespołem programistów i projektantów

Analityk biznesowy IT, jak już wiesz, współpracuje zarówno z klientem, jak i zespołem projektowym. Zbiera propozycje funkcjonalności nieuwzględnionych dotychczas w projekcie, negocjuje ich wprowadzenie, aby stworzyć produkt kompletny, działający zgodnie z oczekiwaniami obu stron. Jeżeli założenia zespołu projektowego przekraczają ustalony budżet, często analityk stara się przekonać sponsora, że zaproponowane rozwiązania będą działać z korzyścią dla jego biznesu.

Zdarza się również, że zespół projektowy ma pytania co do wymagań. Analityk jest pośrednikiem, dzięki któremu można ustalić najlepsze w danym momencie rozwiązania. Jest więc łącznikiem, dzięki któremu współpraca układa się znacznie lepiej. Jasno widać, jak ważną rolę odgrywa w całym procesie twórczym.

Przeczytaj również

Walidacja rozwiązań i komunikacja z klientem

Zatrudnienie analityka biznesowego IT w projekcie nie jest koniecznością, ale poznając jego rolę można stwierdzić, że do osiągnięcia sukcesu jego praca jest wręcz niezbędna. Kto jak nie on zbada tak dobrze potrzeby klienta i zadba o najwyższą jakość komunikacji?

Z biznesowego punktu widzenia, analityk biznesowy dba o realizację celów projektowych, pilnuje, aby wymagania klienta zostały spełnione, przekazuje także uwagi od zespołu projektowego, np. co do konieczności zwiększenia budżetu dla wypracowania najlepszych rezultatów. W sposób jasny i zwięzły umie zakomunikować założenia i dostarczyć odpowiedzi na nurtujące pytania.

Zarządzanie zmianami i dostosowywanie projektu do bieżących potrzeb

Analityka biznesowego nie należy traktować jedynie jako ściśle merytorycznego konsultanta. Na jego głowie jest również zarządzanie zmianami, co pozwala na zrealizowanie projektu na czas. Dbając w sposób sprawny o komunikację między klientem a zespołem projektowym może ułatwić wprowadzanie wielu zmian. Codzienna praca jest po prostu łatwiejsza.

Efekty pracy analityka biznesowego mogą być tak dobre, ponieważ do dyspozycji ma wiele skutecznych narzędzi pomocnych w komunikacji biznesowej oraz wewnętrznej.

Analiza biznesowa – podsumowanie

Analityk biznesowy IT jest zawodem wymagającym posiadania szerokich kompetencji. Niezwykle ważne są bardzo rozwinięte umiejętności miękkie, ale również twarde. Kontakt z klientem, zrozumienie jego potrzeb, zarządzanie zmianami to kwestie niełatwe, dlatego rola analityka w działaniach biznesowych jest strategiczna. To często od jego poczynań zależy sukces projektu. Dba on w końcu o dobrą atmosferę, jak i swobodny przepływ informacji między klientem a zespołem projektowym.

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację