Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań

Pydantic

Biblioteka dla języka Python, czyli Pydantic pozwala na szybkie i łatwe tworzenie modeli danych z walidacją danych.

Co to jest Pydantic?

Biblioteka języka Python to bardzo wygodna opcja do zorganizowania danych. Proces jest rozbudowany i bardzo łatwy w zastosowaniu. Umożliwia modelowanie, walidację i modyfikowanie danych.

Pydantic w praktyce

Można wykorzystać dostosowany do potrzeb basemodel Pydantic, dzięki któremu stworzymy np. to-do listę. Aby to zrobić, wykorzystać należy model Listltem i model samej listy. Pierwsza opcja musi mieć treść i flagę informującą o tym, czy task jest skończony. Ponadto lista powinna mieć nazwę i listę obiektów klasy ListItem jako membera.

Pydatnic rozwiązuje wiele problemów, m.in. umożliwia szybki dostęp do klasy, sprawdzenie jej i wprowadzenie ewentualnych modyfikacji. Można również przetestować kod.

Biblioteka języka Python jest wspierana przez framework webowy FastAPI. Umożliwia to łatwą walidację wszystkich wartości przesyłanych do endpointów. Istnieje możliwość jasnego i sztywnego określenia struktur danych, które są zwracane przez endpointy typu GET.

Pydatnic przede wszystkim warto wykorzystać do modelowania klas. Ułatwia napisanie czystego, prostego i działającego niezawodnie kodu, w którym znajduje się ogrom funkcjonalności.

Nasza oferta

Umów się
na darmową konsultację