Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

Jak integrować aplikację internetową z innymi systemami?

Integracja Aplikacji Internetowych zdjęcie nr 13

Integracja aplikacji jest dziś tematem często poruszanym w biznesowych kręgach. Umożliwia łączenie możliwości wielu systemów zaprojektowanych niezależnie. Przedsiębiorstwa chętnie z tego rozwiązania korzystają, aby uzyskać większą wydajność procesów, jak i wprowadzić automatyzację pracy.

Kluczem do osiągnięcia sukcesu, jeżeli chodzi o integrację aplikacji jest zastosowanie profesjonalnego przepływu danych operacyjnych pomiędzy niezależnymi aplikacjami. Dzięki powiązaniu najważniejszych procesów, przedsiębiorcy mogą zarządzać różnymi funkcjami, często w obrębie jednej usługi.

Integracje aplikacji – definicja

Integracja aplikacji to proces dostarczania zasobów z jednej aplikacji do drugiej. Dziś jest to standard wśród deweloperów zajmujących się tworzeniem programów. Od początku planują działania tak, aby aplikacje można było łączyć z już istniejącymi systemami. Ma to na celu zwiększenie wydajności, przychodów i szeregu innych korzyści dla przedsiębiorców.

[Sprawdź też: Tworzenie aplikacji internetowych]

Gdyby nie integracja aplikacji, przenoszenie danych między programami byłoby bardzo złożone, trudne i czasochłonne. Łączniki, które wykorzystywane są w trakcie integracji aplikacji umożliwiają przekształcanie danych w format zgodny z daną architekturą informatyczną.

Integracje aplikacji – zasady działania

Integracja aplikacji jest niezbędna do utrzymania synchronizacji między aplikacjami, gdy dochodzi do zmiany danych oraz zdarzeń. Są one połączone na poziomie funkcjonalnym. Działanie procesu jest zwykle oparte na chmurze lub poprzez zastosowanie środowiska hybrydowego na serwerach prywatnych.

Wykorzystując poniższe składniki, jest możliwość stworzenia harmonijnie działającego, elastycznego systemu, co wpływa na profesjonalne zarządzanie integracjami aplikacji.

API (Application Programming Interface)

Interfejs programowania aplikacji, który umożliwia skuteczne przeprowadzenie całego procesu integracji. Jest to rodzaj oprogramowania będącego pośrednikiem między dwoma aplikacjami. Zapewnia niezawodną komunikację i bezpieczne przesyłanie danych.

Czynności sterowane zdarzeniami

Zdarzenie występuje w szeregu połączonych aplikacji. Może to być płatność, albo ładowanie danych. Jedno zdarzenie, automatycznie wywołuje zdarzenie w innym systemie. Gdy płacisz z jednej aplikacji, druga wystawia fakturę za zakup.

Mapowanie danych

Pozwala wytypować sposób wymiany informacji. Upraszcza cały proces eksportowania danych, co gwarantuje przeprowadzenie analizy i grupowania pozyskanych informacji.

Dlaczego warto zastosować usługi integracyjne?

Integracja aplikacji przynosi współczesnym firmom wiele korzyści:

  • Sprawne udostępnianie danych – w poszczególnych systemach można utworzyć jeden punkt dostępu do danych. Pozwala to zaoszczędzić czas w momencie wyszukiwania informacji. Użytkownicy różnych działów mają bezproblemowy dostęp do jednej bazy danych, która jest regularnie aktualizowana.
  • Elastyczność – integracja oprogramowania wpływa na wydajność realizacji procesów biznesowych. Komunikacja przebiega szybko i sprawnie, funkcjonowanie firmy i zachodzące w niej kontrole również są na wysokim poziomie. Przedsiębiorca może szybko zareagować na dynamiczne zmiany rynkowe.
  • Proste zastosowanie – przedsiębiorca korzysta z pojedynczego, spójnego interfejsu do zarządzania wieloma aplikacjami.
  • Niższe koszty inwestycyjne – łącząc wszystkie kanały i aplikacje można ograniczyć początkowe oraz bieżące inwestycje w przebudowę systemów.
  • Optymalizacja procesów biznesowych – znacznie prościej jest wdrożyć automatyzację procesów, gdy dostęp do danych jest możliwy jednym kliknięciem.

Wsparcie dla integracji aplikacji i inne wyzwania korporacyjne

Platformy integracyjne są dziś bardzo rozbudowane, umożliwiają na szybką i elastyczną reakcję. Są narzędziem, z którego chętnie korzystają wielkie korporacje. Dzięki temu, że narzędzia do integracji aplikacji zostaną właściwie dobrane, wdrażanie projektów, jak i wyprzedzenie konkurencji są jak najbardziej możliwe.

Korporacje borykają się jednak nadal z wieloma wyzwaniami dotyczącymi integracji aplikacji:

  • brak wsparcia kadry kierowniczej – nadal w niektórych kręgach integracja aplikacji jest tematem niedocenianym, pomijanym i bagatelizowanym. Trudo przekonać, że wdrażając te działania w strategie firmowe można osiągnąć większą wydajność i automatyzację wielu procesów;
  • nieodpowiednio dobrane narzędzia – integracja systemów informatycznych musi opierać się na dedykowanych narzędziach;
  • niedobory siły roboczej – zanim projekt integracji zostanie rozpoczęty, należy zadbać o odpowiednie zasoby ludzkie oraz umiejętności. Wsparcie projektu wiedzą jest niezbędne.

Integracja aplikacji – podsumowanie

Aby integracja aplikacji powiodła się i została przeprowadzona skutecznie, przedsiębiorstwo musi przyjąć innowacyjną strategię, podążać za nią i korzystać z pomocy wybitnych zasobów ludzkich. Wiedza i umiejętności są kluczowe do sprawnego przeprowadzenia procesu. Pozwala na dobieranie odpowiednich narzędzi do integracji, jak i umożliwia optymalizację wszystkich działań. 

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację