Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

JSON – co to jest, gdzie i jak używać?

Json - Co To Jest, Gdzie I Jak Używać? zdjęcie nr 13

Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami o standardzie JSON. Podstawy tego zagadnienia są niezbędne w momencie rozwiązywania problemów wymiany danych pomiędzy aplikacjami lub pomiędzy składowymi architektury. Jeżeli czytasz ten tekst, to prawdopodobnie nie napotkasz na problemy wysyłając wartości liczbowe lub prosty string. Schody zaczynają się, gdy chcemy przekazać tablicę, obiekt, lub serię danych zawartych w jednej zmiennej. Tu z pomocą przychodzi JSON. Co to jest? Sprawdź!

Plik JSON – co to?

JSON (ang. JavaScript Object Notation) to otwarty format zapisu struktur danych. Pozwala na skuteczną wymianę danych pomiędzy aplikacjami. Składa się z par atrybut, czyli wartości oraz typów danych tablicowych. Notacja JSONa jest zbieżna z obiektami w języku JavaScript.

Pliki JSON są niezwykle popularne, całość działa w bardzo prosty sposób, występuje zwięzłość syntaktyki, a dzięki temu, że dane są zapisywane do tekstu, po sformatowaniu są czytelne dla ludzi. Standard powstał w 2001 roku, a jego autorem jest Douglas Crockford.

JSON stanowi naturalną alternatywę dla XML lub CSV. Rozszerzenie JSON to .json, a typem MIME jest „application/json”.

Jak JSON działa w praktyce?

Edycję kodu można przeprowadzić w dowolnym dokumencie tekstowym. Poprawność poczynionych działań można sprawdzić w dedykowanej aplikacji jsoneditoronline.org, co jest sporym ułatwieniem, ponieważ nie trzeba posiadać własnych narzędzi kontrolnych.

Obiektem w JSON może być cokolwiek: produkt, osoba, zbiór książek lub utwór muzyczny. Natomiast wartościami ciąg znaków, liczba, tablica, obiekt JSON, wartość prawda/fałsz, null.

Zawsze obiekty otaczamy nawiasami klamrowymi {}, natomiast tablice nawiasami kwadratowymi [].

Jak otworzyć JSON?

Ikona pliku JSON powinna wyglądać w systemie w sposób charakterystyczny dla danego programu, który taki typ plików obsługuje. Jeżeli przybiera formę białej, pustej kartki, jest to informacja, że format nie jest przypisany do konkretnego programu. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli:

 • nie zainstalowano w systemie programu do obsługi plików JSON,
 • żaden z programów dedykowanych do obsługi JSON nie jest skojarzony bezpośrednio z tym rozszerzeniem,
 • plik pochodzi z niepewnego, nieznanego źródła i jest duża szansa, że zawiera wirusy,
 • pliki JSON nie są kompletne, co uniemożliwia ich poprawne otwarcie,
 • plik jest uszkodzony.

Do otworzenia JSON można wykorzystać następujące programy:

 • Windows: Text editor, Adobe Dreamweaver, XMLSpy, Windows Notepad, NotePad++ text editor;
 • MAC OS: TextEdit, MacVim, TextWrangler;
 • Linux: Text editor, Vim, Mozilla Firefox, gedit.

Zalety i wady JSON

Zalety JSON

Największymi zaletami posługiwania się formatem JSON są:

 • czytelność i proste zastosowanie – praca z formatem jest intuicyjna;
 • lekkość – w tekście JSON nie ma wielu informacji, dlatego nie trzeba stosować dużej ilości znaków;
 • natywność dla JavaScript – nie ma konieczności stosowania kosztownych transformacji;
 • popularność – format JSON można wykorzystać w wielu językach i systemach.

Wady JSON

W każdej technologii czy standardzie, z którym mamy do czynienia w świecie IT, istnieją zarówno mocne strony, jak i pewne ograniczenia czy wyzwania. Aby dokładnie zrozumieć potencjał i specyfikę formatu JSON, warto zastanowić się nad jego głównymi zaletami i wadami. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich.

Wśród słabych stron JSON wymienić można:

 • mniejszą powszechność od XML – JSON to stosunkowo nowy format,
 • większy rozmiar niż formaty binarne,
 • nie ma możliwość stosowania komentarzy.

Gdzie można wykorzystać JSON?

Jeżeli zastanawiasz się, gdzie wykorzystać ten format, już spieszymy z wyjaśnieniami:

 • tworzenie aplikacji progresywnych,
 • komunikacja między aplikacjami w REST API,
 • dane strukturalne JSON-LD,
 • integracja IS PHP,
 • obsługa formularzy na stronach AMP.

JSON służy także do pobierania danych do motywów CMS. W plikach JSON można zapisywać różne ustawienia z wtyczek lub aplikacji, złożone struktury danych w bazach SQL. Ponadto, w małych projektach JSON można wykorzystać jako bazę danych i przechowywać zawartość całej strony internetowej.

Podsumowanie JSON – co to jest, gdzie i jak używać?

Podsumowując, JSON to niezwykle elastyczny i intuicyjny format, który znalazł szerokie zastosowanie w świecie nowoczesnych technologii. Jego czytelność, lekkość i natywność dla JavaScript czynią go atrakcyjnym wyborem dla wielu deweloperów. Jednak jak każde rozwiązanie, także JSON posiada swoje wady, które warto mieć na uwadze. Bez względu na pewne ograniczenia, jego rosnąca popularność i wszechstronność zastosowań świadczą o tym, że stał się on nieodłącznym elementem współczesnego programowania i wymiany danych w aplikacjach internetowych.

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację