Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

Proces tworzenia aplikacji webowych – etapy i narzędzia

Proces Tworzenia Aplikacji Webowych - Etapy I Narzędzia zdjęcie nr 13

Jak wygląda proces tworzenia aplikacji webowej? Co wpływa na jej efektywne działanie? Aby stworzyć wymarzony produkt należy spełnić kluczowe założenia funkcjonalne, jak i biznesowe. Punktem wyjścia zawsze jest przygotowanie odpowiedniego planu działania.

W poniższym artykule znajdą się najistotniejsze informacje obejmujące proces tworzenia aplikacji webowych. Przewodnik po poszczególnych etapach dostarczy wskazówek, dzięki którym powstanie produkt funkcjonalny, wydajny i przyjazny dla użytkownika.

Proces tworzenia aplikacji webowej – najważniejsze informacje

Stworzenie aplikacji webowej wymaga konkretnego planu działania, kompleksowego podejścia, aby udało się zrealizować wszystkie ustalone cele biznesowe. Uwzględnić należy kilka etapów, z których każdy jest równie ważny i nie należy go pominąć. Produkt musi być interesujący pod względem designu oraz posiadać sprawny kod.

Wdrożenie aplikacji wymaga zastosowania przede wszystkim 6 podstawowych etapów:

 • Definiowanie wymagań i funkcjonalności aplikacji.
 • Wyznaczenie planu i timeline’u projektu.
 • Design produktu.
 • Wybór technologii i narzędzi programistycznych.
 • Wdrożenie aplikacji
 • Monitoring i rozwój produktu.

Na każdym etapie bardzo ważne jest dokładne zrealizowanie zakresu założonych celów. Opracowanie szczegółowej bazy wiedzy dotyczącej aplikacji pozwoli działać efektywnie i realizować kolejne etapy zgodnie z oczekiwaniami.

Proces tworzenia aplikacji oczywiście jest rozłożony w czasie. Ostatecznie, kiedy aplikacja powstanie, jest uzależnione od zakresu prac, rodzaju stosowanych funkcjonalności, jak i specyficznych wymagań projektowych klienta. Podobnie sprawa wygląda, jeżeli chodzi o koszty wdrożenia aplikacji. Najlepiej jest ustalić ramy budżetowe na samym początku, aby w najmniejszym stopniu przekroczyć je, chyba, że klient zdecyduje inaczej i będzie chciał zainwestować znacznie więcej.

Definiowanie wymagań i funkcjonalności aplikacji

Pierwszym, co musisz zrobić jest zdefiniowanie własnych potrzeb, przeanalizowanie założeń biznesowych firmy, a także skupienie się na najważniejszych aspektach, które Twoim zdaniem decydują o sukcesie przedsięwzięcia.

Celem jest wdrożenie aplikacji funkcjonalnej, wydajnej oraz przyjaznej dla użytkownika. Aby można było osiągnąć sukces, należy opracować skuteczną strategię dopasowaną do grupy docelowej. Pomogą w tym odpowiedzi na następujące pytania:

 • Kto należy do grupy docelowej i jakie są oczekiwania klienta?
 • W jaki sposób produkt rozwiąże potencjalne problemy grupy docelowej?
 • Jak skutecznie trafić w potrzeby grupy docelowej?

Bliżej należy przyjrzeć się również wymaganiom funkcjonalnym dla aplikacji webowej, dzięki którym możesz ustalić sposób działania oprogramowania, określić właściwości oraz najważniejsze atrybuty systemu. Znaczenie mają przede wszystkim wymagania funkcjonalne biznesowe. Określają cele, jakie produkt ma spełnić, aby zrealizować założenia. Odpowiednia koordynacja, harmonizacja przyjętych działań zwiększają prawdopodobieństwo terminowego zrealizowania celów.

Wybór technologii i narzędzi programistycznych

Aplikacje webowe są interaktywnymi produktami, które pracują na serwerze dostępnym z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Nie trzeba instalować aplikacji na urządzeniu, aby mieć dostęp do wszystkich jej funkcjonalności. Niezbędne jest wyłącznie połączenie internetowe.

Każda aplikacja składa się z części frontendowej oraz backendowej. Pierwsza warstwa to wszystko, co użytkownik widzi i doświadcza bezpośrednio zapoznając się z produktem. Backend to natomiast elementy niewidoczne, odpowiadające za funkcjonowanie aplikacji od środka. Backend i frontend są ze sobą ściśle powiązanie, zależy od tego niezawodność działania produktu.

Frontend tworzony jest z wykorzystaniem technologii HTML, CSS i JavaScript, w połączeniu z bibliotekami React.js, Angular i Vue.js. Jeżeli chodzi o backend, oparty jest na technologiach wzbogaconych o frameworki takie, jak PHP (Symfony, Laravel), JavaScript (Node.js, Nest.js, Meteor.js), Ruby (Ruby on Rails), Python (Django, Pylons), Java (Spring).

Tworzenie aplikacji webowych może być oparte o wymienione wyżej narzędzia programistyczne. Należy dopasować je do specyfiki projektu, jak i celów biznesowych. Najważniejsze jest uzyskanie stabilnego i niezawodnego pod względem wydajności produktu.

Projektowanie UI/UX aplikacji webowej

Bardzo duże znaczenie dla powodzenia projektu ma kwestia wizualna i design UX/UI. Czym są te terminy?

UX to User Experience, czyli doznania użytkownika, który będzie korzystał z naszego produktu. Należy wpływać na nie w jak najkorzystniejszy sposób poprzez przygotowanie aplikacji intuicyjnej w nawigacji i w pełni funkcjonalnej.

UI, czyli User Interface stanowi zespół elementów graficznych budujących aplikację. Pozwala wejść w interakcję między użytkownikiem a systemem. Mowa tu przede wszystkim o:

 • grafice,
 • menu,
 • kolorystyce,
 • rozkładzie tekstu,
 • animacjach,
 • przyciskach,
 • hierarchiach wizualnych elementów.

Dobrze zaprojektowane aplikacje webowe pod względem UI oraz UX mają szansę na sukces. Najważniejsze jest skupienie się na intuicyjnej nawigacji, opracowaniu przyjemnego dla oka wyglądu, jak i łatwej obsłudze. Takie działania przyciągają klientów, pozwalają uzyskać wyłącznie pozytywne opinie o produkcie.

[Sprawdź też: aplikacje internetowe Poznań]

W zależności od projektu, można zastosować inny zakres działań. Wielu klientów zamawia dedykowany design aplikacji. Wykonujemy projekt z dbałością o najdrobniejsze detale, chcemy zrealizować wszystkie najważniejsze założenia, w celu wypracowania najlepszego rezultatu. Działania te wymagają jednak sporego budżetu, dla osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Opracowując interfejs aplikacji webowej trzeba zwrócić uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Produkt spełnia dzięki temu cele funkcjonalne, ale jest przy tym przyjazny dla odbiorcy.

Implementacja, testowanie i wdrożenie aplikacji

Rozpoczynając proces tworzenia aplikacji webowej należy realizować wszystkie ustalone wcześniej założenia projektowe. Wytwarzając oprogramowanie z regułami można dotrzeć do ściśle określonego celu. Dostarczanie funkcjonalności do aplikacji powinno odbywać się w sposób cykliczny i ciągły, najczęściej ustalane są 2-tygodniowe sprinty. Każdy etap wdrażania aplikacji jest poddawany testom, w celu wczesnego wykrywania błędów i szybkiej ich naprawy. Najważniejsza jest poprawność funkcjonalności oraz kodu, nawet najmniejszy błąd może zakłócić poprawne wdrożenie aplikacji.

Gdy zakończone zostaną wszystkie prace nad tworzeniem aplikacji, należy przeprowadzić test całościowy, polegający na bardzo dokładnym prześledzeniu każdego elementu wchodzącego w skład produktu, w celu wyłapania ewentualnych błędów. Nigdy nie należy rezygnować z tego etapu, ponieważ może doprowadzić do błędnego działania produktu w przyszłości, co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami, aby skutecznie je usunąć.

Po pomyślnym przeprowadzeniu testów, wdrożenie aplikacji jest jak najbardziej możliwe, można pokazać produkt pierwszym użytkownikom. Jest to jeden z najbardziej emocjonujących momentów całego procesu. Zalecamy, aby początkowo aplikacje webowe udostępniać małej grupie użytkowników, w celu zebrania feedbacku. Ewentualne uwagi i naniesienie poprawek będzie dzięki temu możliwe, przyczyni się do ulepszenia aplikacji, która z pewnością wtedy bezapelacyjnie spodoba się całej grupie docelowej.

Utrzymanie i rozwój aplikacji webowych

Praca nad aplikacją jest nieustanna. Nie kończy się wraz z wdrożeniem projektu. Bardzo ważny jest etap powdrożeniowy, który polega na monitoringu i opiece nad aplikacją. Wszystkie te działania mają na celu śledzenie bieżącego funkcjonowania produktu, w celu szybkiego wyłapania ewentualnych błędów, które nie pojawiły się w momencie testowania aplikacji. Warto skorzystać z profesjonalnych narzędzi do monitorowania, które wyróżniają się szybkim czasem reakcji w razie wystąpienia awarii.

[Sprawdź też: tworzenie aplikacji mobilnych Poznań]

Na tym etapie gromadzone są najistotniejsze informacje dotyczące funkcjonowania aplikacji. Można zaczerpnąć wiedzy o tym, jak ulepszyć produkt w przyszłości. Stałe rozwijanie aplikacji jest konieczne, aby nieustannie była atrakcyjna dla grupy docelowej. Tak postępując, uda się również dotrzeć do nowych użytkowników.

Co wydłuża, a co skraca czas tworzenia aplikacji webowej?

Niektóre decyzje klienta mogą wydłużyć czas tworzenia aplikacji webowej. Zaliczyć można do nich:

 • dodawanie kolejnych modułów i funkcji, już po zatwierdzeniu całego projektu. Dodawanie uwaga wydłuża czas programowania, ponieważ niezbędne są dodatkowe testy i zatwierdzenia;
 • niezdecydowanie co do wyglądu i funkcji. Klienci bardzo często mają trudność w podjęciu ostatecznej decyzji, jak aplikacje webowe mają wyglądać;
 • problemy komunikacyjne. Niektóre relacje są trudne, niejasno zdefiniowane potrzeby i wymagania nastręczają trudności przy realizacji projektu w sposób zgodny z oczekiwaniami klienta.

Czas tworzenia aplikacji można skrócić bazując na następujących założeniach:

 • konkretne definiowanie potrzeb,
 • regularne testowanie wdrażanych rozwiązań,
 • precyzyjna komunikacja.

Planowanie aplikacji zawsze jest oparte o projekt i makiety pokazujące, jak produkt finalnie będzie wyglądał. W zależności od sposobu komunikacji i jasnego definiowania potrzeb można zrealizować aplikację w określonym czasie. Zawsze trzeba wziąć poprawkę na ewentualne trudności, jakie mogą pojawić się po drodze. Wykrycie błędów i ich skuteczne naprawianie są kluczowe dla sprawnego działania aplikacji w przyszłości.

Proces tworzenia aplikacji webowych – podsumowanie

Tworzenie aplikacji webowych musi odbywać się w sposób kompleksowy, według wcześniej zaplanowanych działań. Należy również mieć świadomość, że wdrożenie aplikacji to nie wszystko. Niezbędny jest nad nią nieustanny monitoring, szybkie usuwanie błędów, a także utrzymanie produktu w jak najlepszej kondycji. W tym celu należy korzystać z innowacji, wprowadzać zmiany, śledzić rozwój frameworków, które mogą usprawnić działalność produktu.

Korzystając ze wsparcia, jakiego udziela nasz software house, możesz cieszyć się z tego, w jak fantastyczny sposób działają aplikacje webowe. Jesteśmy niezawodnym partnerem technologicznym pracującym na Twój sukces.

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację