Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

Proces wytwarzania oprogramowania — co musisz wiedzieć?

Proces Wytwarzania Oprogramowania — Co Musisz Wiedzieć? - Grupa Improve zdjęcie nr 13

Testowanie, produkcja, utrzymanie oraz architektura to terminy ściśle związane z procesem wytwarzania oprogramowania. Z tego artykułu dowiesz się, jak przebiega wdrażanie produktów internetowych i jakie aspekty są najważniejsze.

Cykl wytwarzania oprogramowania – co to jest?

Pod tym terminem kryją się wszystkie wytyczne dotyczące procesu tworzenia oprogramowania, przez które przechodzi software, w momencie produkcji, jak i użytkowania. Wskazane są etapy tworzenia programu komputerowego przez zespół programistów, aż do momentu wdrożenia projektu i udostępnienia go do użytkowania.

Proces wytwarzania oprogramowania – najważniejsze etapy

Główną zasadą jest logika podejmowanych działań. Należy ustalić datę rozpoczęcia i zakończenia prac (powinna być domyślna, ze względu na specyficzny charakter projektu), a następnie przejść do realizacji poszczególnych etapów, które sukcesywnie mają następować po sobie, według ustalonego harmonogramu.

Requirement analysis – określenie wymagań, planowanie

Tworzenie oprogramowania należy rozpocząć od określenia wymagań. Informacje zebrane w trakcie analizy potrzeb można wykorzystać do planowania całego projektu. Najważniejszymi ekspertami na tym etapie są Business Analysts oraz Product Owners. Definiują wartość produktu, a także określają grupę docelową.

W dalszym etapie, na podstawie zgromadzonych danych, architekci oprogramowania mogą przenieść pomysł do wirtualnego świata internetu, tworząc funkcjonalną aplikację.

Design, czyli projekt aplikacji

Rozpoczyna się proces tworzenia oprogramowania. Zapadają tu kluczowe decyzje dotyczące interfejsu użytkownika m.in. kolor aplikacji, jej układ (rozmieszczenie nagłówków), animacje. Przewidziane muszą zostać ruchy, jakie internauta wykona, aby dotrzeć do poszukiwanych informacji. Decyzje dotyczą także wyboru języka programowania, który jest najodpowiedniejszy dla tworzonego projektu. Omawiane są także pozostałe kwestie techniczne: baza danych, serwery.

Należy mieć na uwadze, że inaczej tworzy się portal działający na szeroką skalę, obsługujący ruch milionów użytkowników, a inaczej firmowa aplikacja małej marki. Dwa projekty różnią się od siebie aspektami technicznymi.

Nad projektem produktu internetowego pracują Architekt Aplikacji, UX oraz UI designer.

Implementacja projektu

Faza implementacji rozpoczyna się od wzmożonych prac nad pisaniem programu. Jest to bardzo ważny etap. Może rozpocząć się całkowicie od zera, na podstawie nowego kodu, lub z wykorzystaniem już istniejących elementów aplikacji.

Programiści specjalizują się w różnych językach programowania. Podział jest następujący:

  • front-endowych: JavaScrpit, HTML, CSS, React.js, Angular itp.;
  • back-endowych: Java, Scala, C, C++, C#.net itp.

Wytwarzanie oprogramowania może wymagać zatrudnienia także Full Stack Developerów, czyli specjalistów od kodowania po stronie klienta, jak i zajmujących się administrowaniem serwerów i obsługą baz danych.

Prace nad implementacją projektu wykonują zazwyczaj Software Engineer, Programista, Java Developer, Frontend Developer, C++ Developer.

Testowanie oprogramowania

Faza testowania jest świetnym momentem, aby sprawdzić, czy wprowadzone rozwiązania działają właściwie. Aplikacja musi zostać sprawdzona pod wieloma kątami: funkcjonalności, optymalizacji czy wydajności. Należy także przeanalizować zastosowane zasady bezpieczeństwa.

Testerzy oprogramowania sprawdzają, czy interfejs użytkownika jest funkcjonalny i działa poprawnie. Mogą wykorzystać do tego testy manualne (klikanie w poszczególne elementy aplikacji) lub automatyczne (specjalny kod testujący aplikację).

Do testowania aplikacji zaangażowana jest również niewielka grupa użytkowników. Dzięki informacjom zwrotnym, tworzenie dedykowanego oprogramowania może zostać udoskonalone, zapewniając przy tym realizację potrzeb odbiorców.

W testowanie oprogramowania są zaangażowani QA Specialist, tester oprogramowania, tester manualny, tester automatyzujący.

Deployment, czyli wdrożenie oprogramowania

Jest to etap, gdy oprogramowanie jest gotowe do działania i może zostać udostępnione szerokiej grupie docelowej. Na początku mogą pojawiać się jeszcze drobne błędy, ale są one usuwane na bieżąco.

Maintenance, czyli utrzymanie oprogramowania

Proces wytwórczy oprogramowania nie kończy się wraz z udostępnieniem szerokiej grupie odbiorców. Programista nadal musi czuwać nad funkcjonowaniem aplikacji, korygować powstające błędy, dbać o ciągły dostęp do produktu. Z czasem aplikacja na pewno będzie wymagała zmian, gdy stanie się popularna. Trzeba będzie m.in. przenieść ją na większy serwer, wprowadzić zmiany zgodne z pojawiającymi się innowacjami.

Nad utrzymaniem oprogramowania czuwają Support Engineer, I linia wsparcia, II linia wsparcia, IT Support.

Metody wytwarzania oprogramowania – podsumowanie

Proces tworzenia oprogramowania jest wieloetapowy. Wymaga zaangażowania wielu specjalistów m.in. Business Analysts, UX oraz UI designer, Programisty, QA Specialist, testera oprogramowania czy Support Engineer.

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację