Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

UX/UI Design – jak tworzyć atrakcyjne i funkcjonalne aplikacje?

Tworzenie Aplikacji Z Uwzględnieniem Ux/Ui - Grupa Improve zdjęcie nr 13

Projektant UX/UI odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu funkcjonalnych i atrakcyjnych aplikacji. Tworząc zupełnie nowy produkt cyfrowy warto skupić się zarówno na kwestiach technicznych, jak i opcjach dodatkowych, które wpływają na sukces projektu. Nie zwracając uwagi na doświadczenie użytkownika czy wygląd aplikacji, możesz przestać myśleć o podbijaniu rynku.

Opracowując prototyp aplikacji trzeba zadbać o równowagę pomiędzy UX, czyli doświadczeniami użytkownika, a interfejsem, czyli UI. Warto dowiedzieć się, jakie korzyści przynosi bardzo dobrze zaprojektowana od A do Z aplikacja.

Rola UX/UI designu w tworzeniu aplikacji

Biorąc pod uwagę UX/UI design w tworzeniu aplikacji, do zrealizowania są przede wszystkim trzy podstawowe cele:

 • projektowanie user flow,
 • tworzenie makiet UX,
 • projektowanie interfejsu aplikacji.

Projektanci UX oraz UI różnią się posiadanymi umiejętnościami, na inne kwestie zwracają uwagę. Pierwsi z nich skupiają się na kwestiach technicznych, przeprowadzają badania użytkowników, aby zrozumieć ich potrzeby. Warstwa wizualna, o jaką dbają projektanci UI skupia się natomiast na odczuciach, które przekładają się na chęć korzystania z produktu już w pierwszych 3 sekundach, gdy użytkownik go zobaczy.

Łącząc UX i UX w jedno, bazując na dobrze opracowanym planie, można przygotować aplikacje mobilne, które faktycznie odniosą sukces.

Gdy rozpoczyna się współpracę z projektantami UX/UI bardzo ważne jest upewnienie się, czy dokładnie rozumieją wizję, jaką ma klient. Muszą dopasować swoje działania do branży, jak i grupy docelowej, do której kierowany jest produkt. W przeciwnym razie powstanie nie użyteczna aplikacja, która w żaden sposób nie przyniesie korzyści dla firmy. Przy rozpoczynaniu pracy nad projektem, projektant UX/UI musi otrzymać szczegółowe informacje na temat produktu:

 • nazwę produktu,
 • platformy, na których będzie działał,
 • planowaną datę wypuszczenia produktu na rynek,
 • konkurencję oraz alternatywne rozwiązania,
 • informację zwrotną od użytkowników,
 • najważniejsze elementy identyfikacji wizualnej,
 • dokumentację,
 • Unique Value Proposition dedykowane dla produktu.

Projektanci UX i UI muszą ze sobą ściśle współpracować. Wszystkie informacje zamieszczone powyżej pozwalają zrozumieć specyfikę produktu, jak i znaleźć rozwiązania adekwatne do potrzeb klienta.

Zasady projektowania interfejsów użytkownika (UI)

Interfejs użytkownika pozwala wejść w interakcję z oprogramowaniem. Zapewnia komunikację między człowiekiem a urządzeniem. Udostępnia opcje sterowania, wykonywania zadań, jak i osiągania celów. Pisząc interfejs, projektant UI musi myśleć o kwestiach wizualnych i użytkowych, które przełożą się na komfort korzystania z produktu cyfrowego.

Z punktu widzenia użytkownika, interfejs powinien być:

 • wydajny,
 • intuicyjny,
 • dostępny,
 • atrakcyjny pod względem wizualnym.

Ponadto niezwykle ważna jest jego funkcjonalność, niezawodność, a także konieczność włożenia minimalnego wysiłku przy wyszukiwaniu najważniejszych informacji.

Najważniejszymi elementami wchodzącymi w skład każdego interfejsu użytkownika są:

 • kontrolki wprowadzenia – pola wprowadzania danych, pola wyboru, rozwijane listy, przełączniki, przyciski,
 • pojemniki – m.in. akordeony,
 • elementy nawigacji – menu, pola wyszukiwania, suwaki, tagi, ikony,
 • elementy informacyjne – paski postępu, powiadomienia, okna komunikatów.

Interfejs użytkownika – główne zasady

Twórcami najpopularniejszych zasad projektowania UI są Lucy Lockwood i Larry Constantine. I to opracowane przez nich wyznaczniki dziś omówimy.

Zasada Struktury

Elementy w interfejsie muszą być ze sobą powiązane pod względem architektury i organizacji. Należy je uporządkować, wyraźnie odseparować te o podobnych funkcjach od pozostałych części wchodzących w skład aplikacji. Powinny razem tworzyć harmonijny konspekt.

Zasada Prostoty

Interfejs powinien ułatwiać realizację typowych, prostych zadań. Powinien komunikować się z użytkownikiem za pomocą prostego języka.

Zasada Widoczności

Widoczne dla użytkownika powinny być tylko te elementy, które pozwalają na realizację konkretnego zadania. Uniknąć można wtedy niepotrzebnego rozproszenia.

Zasada Informacji Zwrotnej

Interfejs powinien dostarczać użytkownikowi najważniejsze informacje w sposób zwięzły. Dotyczyć powinny zmian, wyjątków, błędów czy stanów.

Zasada Tolerancji

W trakcie projektowania UI należy uwzględnić możliwość popełnienia błędów przez użytkowników. Należy dać możliwość poprawy i ponownego wprowadzenia danych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wszędzie, gdzie to tylko możliwe powinna występować opcja tolerowania dopuszczalnych błędów.

Zasada Ponownego Wykorzystania

W interfejsie nie powinny pojawiać się powielane elementy, nie należy tworzyć nowych elementów o podobnych funkcjonalnościach. Pomoże to łatwiej zapamiętać użytkownikowi funkcje. Dobrze zaprojektowany interfejs nie odwraca uwagi i pozwala skupić się na wykonywaniu konkretnych zadań, w późniejszym etapie już bez zastanowienia.

Badania użytkowników i projektowanie z myślą o doświadczeniu użytkownika (UX)

Budowanie aplikacji mobilnej bez analizy potrzeb użytkowników, jak i badania rynku jest bardzo dużym błędem. Zaraz po ustaleniu celów, grupy docelowej i rozwiązań, jakie chcesz wdrożyć, należy przeprowadzić analizę otoczenia wraz z konkurencją. Konieczne jest przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami, jak i przygotowanie wzorców użyteczności.

Celem projektowania UX jest opracowanie takich technik, które zadbają o jak najlepsze doświadczenie użytkownika. Należy przekonać go, że produkt cyfrowy jest mu niezbędny. Dzięki dokładnej analizie, lepiej można zrozumieć także konkurencję i prześcignąć ją.

Gromadząc dostateczną ilość informacji o danych rynkowych, jak i potrzebach użytkowników, można przygotować zarys dedykowanych rozwiązań, które w danym projekcie cyfrowym sprawdzą się znakomicie. Warto wziąć tu pod uwagę cele użytkownika, a są one związane z korzyściami, jakie on osiągnie rejestrując się w danej aplikacji. Produkt ma wpływać na określone aspekty życia, ułatwiać je, jak i dawać satysfakcję.

Zadania produkowane

Proaktywne:

 • możliwość zamieszczania zdjęć,
 • dodawanie artykułów,
 • sprawdzanie postępów w przeglądzie dashboardu.

Reaktywne:

 • otrzymywanie wiadomości oraz powiadomień.

Prawidłowo definiując zadania, projektując w oparciu o analizy rynkowe i potrzeby użytkowników, można zbudować aplikację funkcjonalną i atrakcyjną.

Optymalizacja nawigacji i dostępności aplikacji

Aplikacje ciągle rozwijają się, dlatego nieustannie należy je doskonalić. Istotne jest wdrożenie skutecznych działań, zgodnych z obowiązującymi w danym momencie trendami. Programiści bardzo często muszą dopracowywać, poprawiać, jak i optymalizować nawigację oraz dostępność aplikacji. Dzięki temu produkt staje się coraz bardziej złożony i zyskuje na znaczeniu. Wydajne programy zyskują bardzo dobre oceny i ostatecznie odnoszą największy sukces.

Dopracowując aplikację, otrzymasz produkt stabilny, wydajny i szybko działający. Zużycie baterii, jak i pamięci urządzenia, na którym zadziała będzie znacznie niższe, co przełoży się na wymierne korzyści dla użytkownika. Po przeprowadzeniu optymalizacji, można uzyskać lepszy produkt, pozytywnie odbierany przez użytkowników.

Trendy w UX/UI designie i ich wpływ na rozwój aplikacji

Wiele trendów dotyczących UX/UI design wynika ze zmian prawnych, jak i potrzeb użytkowników. Kreatywne projektowanie wymaga elastycznego podejścia i reagowania na to, co dzieje się na rynku. Poniżej prezentujemy najgorętsze trendy w 2023 roku.

Kreatywne wykorzystanie kursora

Kursor coraz częściej wykorzystywany jest w nowoczesny sposób. Pojawiają się jego nowe wizualne formy, zamiast zwykłej strzałki. Może to być m.in. dłoń. Powszechne jest udostępnienie użytkownikowi możliwości zmiany wyglądu kursora, w zależności od jego preferencji. Stawiając na tak niestandardową opcję, produkt zostaje lepiej zapamiętany.

Sztuczna inteligencja

Trendy w projektowaniu UX/UI w 2023 roku ściśle są związane ze sztuczną inteligencją. Narzędzia automatyzacyjne i analityczne to przyszłość, poprawiają użyteczność produktów, zwiększają zadowolenie klientów, a ponadto pozwalają na generowanie zaawansowanych grafik. Można łatwiej przez to dostosować się do potrzeb użytkownika.

Rozszerzona rzeczywistość

Wprowadzają ją do swoich aplikacji duże, rozpoznawalne marki, z uwagi na konieczność posiadania niemałego zaplecza finansowego. Poprawia jednak znaczenie doświadczenie użytkownika. Chętnie stosowana jest w branży odzieżowej i beauty, ponieważ pozwala na lepsze dopasowanie produktu do własnych potrzeb. Już w niedalekiej przyszłości przed zakupem klient będzie mógł sprawdzić, jak w rzeczywistości będzie wyglądał w danym produkcie (ubraniu, butach, biżuterii). Ma to na celu ograniczenie liczby zwrotów.

Storytelling

Konieczne jest wywołanie w użytkowników określonych emocji poprzez opowiedzenie ciekawej historii. Odbiorcy są skłonni zapamiętać przesłanie i przekaz tylko wtedy, gdy jesteś w stanie wciągnąć ich w określoną, przedstawioną wizję. Utożsamianie się na głębokim poziomie jest kluczem w zwiększaniu sprzedaży.

Minimalizm i duże czcionki

Aplikacja dla użytkowników jest przyjaźniejsza, gdy mają do dyspozycji duże czcionki, umieszczone na prostym, minimalistycznym tle. Mogą znacznie lepiej zapoznać się z prezentowanymi informacjami, świadomie podejmować decyzje o skorzystaniu z oferty bądź nie.

Nowoczesna, interaktywna nawigacja

Najgorętszym trendem jest wykorzystanie nawigacji wraz z animacjami, efektami najechania kursorem czy zastosowanie niekonwencjonalnych układów. Zastosowanie takich funkcji nawigacji powoduje, że użytkownik może przeżyć niesamowitą przygodę korzystając z produktu cyfrowego.

UI/UX Design – podsumowanie

Dostępność narzędzi UX i UI sprawia, że obecnie można przygotować aplikacje uwzględniające doświadczenia użytkowników, jak i posiadające mocną warstwę wizualną. Proste i nowoczesne rozwiązania interaktywne wpływają na korzystny odbiór produktów cyfrowych. Wzbudza to zaufanie odbiorców, ponieważ aplikacja realizuje ich potrzeby. 

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację