Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

API Google przy wyszukiwarkach miejscowości: czy API Google wystarczy?

Api Google W Wyszukiwarkach Miejscowości - Analiza Możliwości zdjęcie nr 13

Gotowe mechanizmy API pozwalają na wyszukiwanie adresów oraz konkretnych nazw ulic, ale bywają zawodne w przypadku mniejszych miast lub kilku miejscowości o tej samej nazwie. Grupa Improve znalazła rozwiązanie do bardzo dokładnego lokalizowania miejscowości na mapie. Mechanizm geolokalizacji oparty jest nie tylko o google API, co pozwala na osiąganie bardzo dobrych rezultatów.

Wyszukiwarka adresów APIpozwala na tworzenie portali i aplikacji, w których użytkownicy mogą wyszukiwać miejsca takie jak: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer budynku. Ale zawsze warto wspomóc działanie systemu o inne mechanizmy geolokalizacji, które pozwolą na zminimalizowanie błędów.


Darmowa wycena domen online

Wycenianie stron zawsze odbywa się w sposób indywidualny, ze względu na różne oczekiwania klientów co do rozbudowy witryny, dostępnych na niej rozwiązań, jak i udoskonaleń. Wycenianie stron www to bardzo ważny proces, w którym jednocześnie określa się potrzeby i oczekiwania klienta. Im szerszy zakres usług i potrzeb, tym oczywiście cena musi być wyższa, aby obie strony z transakcji uzyskały zadowolenie.

Wycena domen darmowa oczywiście jest, ze względu na chęć zainteresowania klienta i przedstawienia mu możliwości, jakie otrzyma w ramach współpracy. Korzystając z usług profesjonalistów można mieć pewność, że darmowa wycena strony będzie uczciwa i w każdym aspekcie dostosowana do potrzeb klienta. To jak najbardziej przełoży się na zadowolenie ze współpracy. Na podobnych zasadach przeprowadzany jest speed test wycena.

Wszystkie działania w obrębie strony są złożone, wymagają szeroko zakrojonych działań. Warto zbudować popularność swojej strony poprzez profesjonalne podstawy. Zobacz też: wycena strony www.

Czym jest Google Maps API?

Firma Google udostępniła Interfejs Programowania Aplikacji (ang. Application Programming Interface) w skrócie API, który umożliwia wstawienie własnej mapy na dowolną stronę internetową oraz zarządzanie mapą za pomocą API przy użyciu języka Google Maps JavaScript API V3. Dzięki temu korzystanie z usług Google Maps na własnej stronie internetowej jest jak najbardziej możliwe.

Przeczytaj również

Interfejsy API, z których warto skorzystać na własnej stronie internetowej

Google Maps API składa się z szeregu interfejsów pozwalających na zarządzanie Google Maps na stronie internetowej. Są to:

  • Maps JavaScript API – pozwala na umieszczenie Google Maps na stronie internetowej oraz dodawanie do niej treści za pomocą wielu usług. Możliwe jest rozbudowywanie map.
  • Maps API for Flash – programiści mogą umieścić Google Maps w aplikacjach Flash. Opcja ta nie jest jednak wspierana przez Google.
  • Google Earth API – umożliwia przeniesienie się do dowolnego miejsca na świecie i wyświetlanie w trójwymiarowym modelu zdjęć satelitarnych, panoram miejskich, ale także wyszukiwanie miast, miejsc i lokalnych firm. Z tych map uzyskasz również informacje geograficzne oraz turystyczne. Pozwala on na wizualizację trasy wycieczki oraz udostępnienie jej innym użytkownikom.
  • Maps Image APIs – na stronę internetową wprowadzisz statystyczne obrazy Google Maps i Street View.
  • Web Services – usługa realizowana przez żądania http wysyłana przez aplikację kliencką w celu uzyskania dostępu do danych geograficznych, wyznaczenia trasy czy poszczególnych jej etapów. Można uzyskać informacje o konkretnej miejscowości oraz punktach pośrednich, które się w niej znajdują.

Jakie możliwości posiada Web Service?

Najbardziej rozbudowanym interfejsem Google Maps API jest Web Service, który posiada takie usługi, jak:

  • Directions API – wyznaczenie dokładnej trady podróży ze wskazaniem środków komunikacji.
  • Distance Matrix API – dane o odległościach i czasie, jaki jest potrzebny do pokonania trasy od punku początkowego do docelowego.
  • Elevation API – informacje o wysokościach poszczególnych punktów i profilach topograficznych danej trasy.
  • Geocoding API – przekształcenie przekazanego adresu na współrzędne geograficzne, które można umieścić w formie znaczników na mapie.
  • Places API – wyszukiwanie w określonym regionie miejsc spełniających przekazane w parametrach kryteria. Mogą to być m.in. hotele, restauracje, urzędy pocztowe.

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację