Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

Marketing mix – definicja i zastosowanie

Marketing Mix - Definicja I Zastosowanie zdjęcie nr 13

Działania marketingowe firmy powinny być prowadzone zgodnie z ustaloną strategią, w celu osiągnięcia bardzo dobrych korzyści, czyli zwiększenia sprzedaży oraz pozyskania nowych klientów. Do jednych najważniejszych koncepcji biznesowych należy marketing mix. Warto poznać jego możliwości.

Marketing mix – definicja

Co to jest marketing mix? To kompozycja marketingowa obejmująca wiele powiązanych ze sobą elementów z dziedziny marketingu i reklamy, które pozwalają odpowiadać na potrzeby występujące w danym momencie na rynku.

Przeczytaj również

Stosowane są różne techniki, metody, procesy, działania, które wykorzystywane są w celu uzyskania aprobaty klientów w kontekście oferowanych usług i produktów. Powstaje wspólnie zintegrowany system, który pozwala uzyskać przewagę nad konkurencją.

Elementy marketingu mix

Dostępnych jest kilka rodzajów marketingu mix, które oddziałują na działania rynkowe. Najpopularniejsza jest koncepcja 4P, powstała w 1960 roku, a jej twórcą jest Jerome McCarthy. Zainteresowaniem cieszy się również 4C oraz 7P.

Gdy wiadomo już, co to marketing mix, łatwo jest wykorzystać na własną korzyść dostępne narzędzia. Ułatwiają planowanie akcji sprzedażowych i promowanie firmy. Stanowią wytyczne w zakresie usystematyzowania, uporządkowania prowadzonych działań. Głównym celem jest uzyskanie jak największych korzyści przez firmę, w zakresie zaspokajania potrzeb klientów. Narzędzia marketingu mix zwiększają sprzedaż, a także pomagają w budowaniu pozytywnego wizerunku marki.

Decyzję o wyborze konkretnej koncepcji należy bardzo dokładnie przemyśleć, odpowiednio dopasować do wewnętrznych i zewnętrznych warunków funkcjonowania firmy, jak i ustalonych celów biznesowych.

Klasyczna koncepcja 4P w marketing mix

Podstawą koncepcji stworzonej przez Jeromy’ego McCarthy’ego jest idea wytworzenia produktu dostępnego we właściwym czasie i miejscu. Jest on opatrzony konkretną ceną, a ponadto jest promowany określonymi środkami. W skład koncepcji 4P wchodzą główne elementu marketingu mix, które są jednocześnie formą skutecznej kampanii reklamowej.

Product (produkt)

Określana jest wartość, jaką posiada produkt. Ważna jest jego jakość, wygląd opakowania, estetyka, marka, gwarancja, a także emocje związane z korzystania z towaru.

Price (cena)

Wydatek ponoszony przez konsumenta, w celu zaspokojenia jego potrzeb. Wpływ na końcową cenę mają m.in. wydatki związane z wytwarzaniem towaru, koszty dystrybucji i promocji.

Promotion (promocja)

Wszystkie czynności podejmowane w zakresie poinformowania konsumentów o marce i produkcie. Promocja pełni także funkcję pobudzającą, kształtującą potrzeby nabywców, ale pomaga również w konkurencyjności. Uwzględnić tu można działania związane z public relations, sprzedaż bezpośrednią, reklamy telewizyjne, radiowe, internetowe.

Place (dystrybucja)

Sposób rozmieszczenia produktów na rynku. Dotyczy kanałów, którymi produkt dociera do klienta. Chodzi nie tylko o określenie lokalizacji sklepów, ale również o umiejscowienie produktów na półkach czy łatwość w dostępnie do artykułów.

Nowoczesna koncepcja 4P w marketing mix

Wraz z upływem lat zmieniły się potrzeby biznesowe firm, dlatego trzeba było wprowadzić pewne zmiany w tradycyjnej koncepcji 4P. Ewoluowało przede wszystkim znaczenie P.

People (ludzie)

Zwiększenie świadomości marketingowej u wszystkich pracowników firmy. Od całej załogi zależy sukces marki.

Performance (dokonania, osiągnięcia)

Rozwój spółki na podstawie wykorzystanych mierników niefinansowych i finansowych.

Platform (programy)

Działania koncentrują się na konsumencie, są skupione przede wszystkim na promocji w sieci, ponieważ to tu jest największa grupa docelowa.

Process (procesy)

Sterowanie działaniami, które pozwalają na nawiązanie dobrych relacji z otoczeniem, a w dłuższej perspektywie przynoszą wiele wymiernych korzyści.

Koncepcja 7P

Elementy marketingu mix, zawarte w koncepcji 4P, można rozszerzyć do 7P. Dodatkowo trzy kluczowe aspekty.

Ludzie (people)

Duże znaczenie zasobów ludzkich, przede wszystkim pracowników działających na rzecz rozwoju marki. Przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży.

Procesy (process)

Ogół czynności wpływających na jakość produktu końcowego. Prowadzi to do uzyskania zadowolenia odbiorców.

Świadectwa materialne (physical evidence)

Czynniki wpływające na wizerunek firmy, a także jej odbiór przez klientów.

Koncepcja 4C w marketing mix

Została stworzona przez Roberta Lauterborna w 1990 roku. Opiera się na perspektywie klienta i tego, jak on odbiera produkty i usługi firmy.

Communication (komunikacja)

Komunikacja dwukierunkowa: klient-firma. Spółka bierze pod uwagę sugestie konsumenta, zamiast jedynie informować go o produkcie.

Convenience (wygoda zakupu)

Wszystkie udogodnienia, które wpływają na osiągnięcie satysfakcji podczas nabywania produktu przez klienta.

Customer Value (potrzeby klienta)

Korzyści, jakie zapewnia zakup produktu dla klienta.

Cost (koszt dla klienta)

Wydatki ponoszone przez odbiorcę. Istotne jest, aby stworzyć produkt dostosowany do możliwości finansowych klienta.

Marketing mix – podsumowanie

Po przeczytaniu tego artykułu wiesz wiele o marketing mix: co to jest, jakie elementy wchodzą w jego skład, jakie masz możliwości. Można wybrać najkorzystniejsze elementy marketingu, w celu wypromowania produktu, zwiększenia sprzedaży, a także uzyskania satysfakcji klienta. 

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację