Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

ERP — co to jest? Tajniki planowania zasobów przedsiębiorstwa

Erp — Co To Jest? Tajniki Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa zdjęcie nr 13

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa, czyli ERP to system, dzięki któremu można skutecznie zarządzać całą firmą. ERP wspiera proces automatyzacji, kontroluje finanse, zasoby ludzkie, produkcję, łańcuch dostaw, a także pełni wiele innych funkcji. Jakich?

ERP – definicja

Zastanawiasz się na pewno, ERP – co to za skrót. Z ang. jest to Enterprise Resource Planning, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Inna jego nazwa to system rejestracji danych przedsiębiorstwa.

Co to jest ERP?

ERP obejmuje wszystkie kluczowe procesy realizowane w ramach działalności firmy. Jeżeli zastanawiasz się, czym jest ERP, należy wziąć pod uwagę operacje finansowe, kadrowe, związane z produkcją, łańcuchem dostaw, usługami serwisowymi i wiele innych.

Podstawową rolą oprogramowania ERP jest skuteczne zarządzanie procesami wewnątrz firmy, w ramach jednego, zintegrowanego systemu.

System ERP — co oznaczał dawniej, a co współcześnie?

Dzisiejszy system planowania zasobów przedsiębiorstwa niczym nie przypomina oprogramowania działającego kilkanaście lat temu.

Aktualnie z systemu ERP można korzystać z poziomu chmury, wykorzystywane są innowacyjne technologie do zarządzania przedsiębiorstwem. System jest oparty o sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe. Zapewnia inteligentną automatyzację, natychmiastowy wgląd w działania firmy.

Nowoczesne oprogramowania ERP pozwalają na połączenie operacji realizowanych przez partnerów biznesowych i sieci działające na całym świecie. Firmy i oddziały mogą ze sobą współpracować.

Jak działa system ERP?

W skład systemu ERP wchodzą zintegrowane moduły lub aplikacje biznesowe. Komunikują się ze sobą, korzystając z tych samych baz danych. Każdy moduł ERP koncentruje się na jednym obszarze biznesowym, ale pracuje w oparciu o te same dane, w celu zaspokojenia potrzeb firmy.

Popularnymi obszarami, którymi zarządza ERP, są finanse, księgowość, zasoby ludzkie, sprzedaż, zaopatrzenie, logistyka, łańcuchy dostaw. Firma może wybrać dowolne moduły, przydatne z punktu widzenia jej działalności.

ERP software jest na tyle inteligentny, że uwzględnia specyficzne wymagania branżowe, w ramach oferowanych funkcji podstawowych lub modułów rozszerzonych. Z oprogramowania można korzystać w ramach subskrypcji w chmurze lub jako produkt licencjonowany.

Przeczytaj również

Najpopularniejsze moduły ERP

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa oferują wiele przydatnych modułów zajmujących się obsługą wielu procesów biznesowych. Każdy moduł jest połączony z innym, w celu skutecznej wymiany informacji.

Moduł ERP do finansów

Moduł finansowo-księgowy jest podstawą niemal każdego systemu ERP. Umożliwia zarządzanie księgą główną, automatyzację najważniejszych zadań finansowych, a także monitorowanie zobowiązań. Znacznie skuteczniej można przeprowadzić zamknięcie miesiąca, generować szybko sprawozdania finansowe, a także kontrolować przychody i wydatki. Do minimum ograniczone jest ryzyko finansowe.

ERP dla kadr — zarządzanie zasobami ludzkimi

Moduł kadrowy pozwala zarządzać czasem pracy, obecnością, rozliczać listy płac. Wykorzystując bardziej zaawansowane funkcje ERP, istnieje możliwość przeprowadzania dokładnych analiz personelu.

Źródła dostaw i nabycia

Pozwala zarządzać ilością materiałów i usług niezbędnych do produkowania towarów. Moduł pozwala centralizować i automatyzować zakupy, obsługiwać zapytania ofertowe, a także tworzyć i zawierać umowy.

ERP dla sprzedaży

Moduł sprzedaży zapewnia skuteczną komunikację z klientem, a przedstawicielom handlowym dostarcza niezbędne dane do analiz, jeżeli chodzi o najchętniej sprzedawane produkty, wskazówki dotyczące zdobywania nowych klientów. Dostępne są funkcje umożliwiające obsługę płatności, zarządzanie rozliczeniami i kontrolowanie wydajności sprzedaży.

ERP dla produkcji

Moduł ten pozwala planować i realizować działania produkcyjne w firmie. Obejmuje funkcje dotyczące planowania potrzeb materiałowych i usługowych według określonego harmonogramu.

Logistyka

Umożliwia monitorowanie przepływu towarów i dostaw, zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym, a także obsługę wielu operacji magazynowych. Zwiększa przejrzystość i odporność na błędy łańcucha dostaw.

Usługi serwisowe

System ERP zapewnia dostęp do niezawodnych, profesjonalnych usług serwisowych. Dostarcza narzędzia analityczne, które pomagają przedstawicielom firm oferować najlepszą obsługę serwisową w terenie, technicy mogą szybko rozwiązać problem, nawet na odległość.

Badania i rozwój

Zaawansowany moduł badawczo-rozwojowy pozwala na projektowanie produktów zgodnych z aktualnymi trendami i potrzebami klientów. Pozwala szybko tworzyć innowacje, wyprzedzać konkurencję, bez ponoszenia nadmiernych kosztów.

Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa

Firmy mogą intensywnie wykorzystywać zasoby, a także utrzymywać najwyższą wydajność maszyn i wyposażenia. Moduł zapewnia dostęp do konserwacji predykcyjnej, ochrony środowiska, BHP, jak i zarządzania operacjami na zasobach.

Klasy ERP w zależności od środowiska wdrożenia

Nowoczesne systemy klasy ERP wdrażane w różnych środowiskach posiadają odmienne funkcje. Można skorzystać z opcji chmury publicznej lub prywatnej, on-premise czy zastosować opcję hybrydową. Zalety każdej z opcji pozwolą podjąć słuszną decyzję dla przedsiębiorstwa.

System ERP w chmurze

Oprogramowanie jest hostowane w chmurze i dostarczane przez internet w formie subskrypcji. Dostawca zapewnia prawidłowe utrzymanie systemu, aktualizacje, jak i dbanie o bezpieczeństwo. Obecnie jest to najpopularniejszy system klasy ERP, ze względu na niższe koszty początkowe, większą skalowalność i elastyczność.

ERP on-premise

Tradycyjna metoda wdrożenia oprogramowania. Wszystkie decyzje podejmuje nabywca. Program jest instalowany w centrum danych w konkretnej lokalizacji. Za instalację i konfigurację odpowiedzialny jest zespół zatrudniany przez firmę.

Hybrydowe systemy ERP

W tym przypadku niektóre dane i aplikacje będą przechowywane w chmurze, a niektóre on-permise. Model ten określany jest jako dwuwarstwowy.

Znaczenie ERP w biznesie

System oprogramowania ERP zapewnia integrację i automatyzację wielu procesów odbywających się wewnątrz firmy. Inteligentne rozwiązanie jest niezbędne do prowadzenia wielu nowoczesnych operacji biznesowych. W większości firm działa już od dłuższego czasu system ERP, trudno wyobrazić sobie bez niego wymianę informacji pomiędzy wieloma działami, jak i filiami na całym świecie.

W praktycznie każdym dziale firmy niezbędny jest ten system:

 • finansom pozwala szybko zamknąć księgi,
 • dział sprzedaży wykorzystuje go do zarządzania zamówieniami od klientów,
 • dział logistyki gwarantuje dostawy na czas oraz ofertę produktów zgodną ze stanem magazynowym,
 • dział rozliczeń z dostawcami ma pod kontrolą płatności i terminową realizację zamówień,
 • kierownictwo może kontrolować działania firmowe oraz przepływ informacji,
 • banki i udziałowcy mają wgląd w wiarygodne dane, analizy, zasoby finansowe.

Znaczenie systemu ERP dla przedsiębiorstw działających współcześnie jest ogromne. Rośnie liczba podmiotów, które go wdrażają.

Jakie zalety mają systemy ERP?

Dobry system ERP gwarantuje użytkownikowi dostęp do szeregu zalet wpływających z korzyścią na funkcjonowanie firmy. Funkcjonalność oprogramowania jest uzależniona od poprawności jego wdrożenia. Warto również wiedzieć, że inaczej działa system ERP w chmurze, a inaczej wdrożony lokalnie. Poniżej główne korzyści proponowanego rozwiązania.

Większa produktywność

Usprawnianie i automatyzacja podstawowych procesów biznesowych pozwala organizacji osiągać więcej, w krótszym czasie, wykorzystując jednocześnie mniejszą ilość zasobów.

Nieograniczony dostęp do danych

W firmie nie powstaną tzw. silosy danych. Przedsiębiorca ma dostęp do rzetelnych, wiarygodnych informacji zgromadzonych w jednym miejscu. Szybko może znaleźć odpowiedni na kluczowe pytania biznesowe.

Szybkie raportowanie

ERP system pozwala tworzyć sprawozdania biznesowe i finansowe wypełnione wiarygodnymi danymi. Na podstawie tych informacji można podjąć przemyślane decyzje biznesowe.

Pełna kontrola nad działaniami biznesowymi

Przejrzystość podejmowanych działań na podstawie dostępnych rzetelnych informacji zapewnia tworzenie planów firmowych obarczonych mniejszym ryzykiem.

Uproszczona infrastruktura IT

Zintegrowana aplikacja ERP ułatwia pracę, upraszcza przepływ informacji, a także pozwala na współdzielenie baz danych wielu działów firmowych.

Elastyczność

Oprogramowanie ERP wpływa na wydajność i łatwość realizacji wielu procesów. Dostęp do danych jest w czasie rzeczywistym, można szybko podjąć decyzję co do planów wdrożenia innowacji.

Systemy ERP – przykłady zastosowania w różnych branżach

Firmy z każdej branży chętnie wykorzystują ERP w swojej działalności. Każdy z podmiotów potrzebuje dostępu do informacji w czasie rzeczywistym, a jednocześnie chce uzyskać jak największą wydajność realizowanych procesów biznesowych.

Różne branże operują ERP z zupełnie innych powodów i dla innych celów. Warto prześledzić możliwości systemu dla wielu firm.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Firmy działające w tym sektorze stale muszą mieć dostęp do swoich środków trwałych, aby skutecznie realizować przyszłe zapotrzebowanie i zapobiegać starzeniu się zasobów. Bez systemu ERP trudniejsze jest ustalenie priorytetu działań oraz niwelowanie ewentualnych błędów.

Hurtownie

Znaczenie w ich działalności mają przede wszystkim terminowe dostawy. Programy ERP umożliwiają taką organizację działalności, która obniża koszty dystrybucji, zwiększa obroty magazynowe, a także skraca czas od zamówienia do płatności. Realizacja celów przy wykorzystaniu zintegrowanych funkcji zarządzania zapasami, a także automatyzacji procesów to podstawowe zalety systemu ERP dla hurtowni.

Producenci

Wykorzystując ERP w swojej działalności, mogą dążyć do oferowania coraz lepszych pod względem jakości produktów. Nie stanowi dla nich wyzwania również zarządzanie zasobami, kontrola kosztów nadgodzin czy obsługa zwrotów od klientów. Producenci mogą monitorować ruchy magazynowe, wskazywać produkty najlepiej i najgorzej sprzedające się.

Branża usługowa

Zaawansowane, mobilne technologie działające w ramach ERP pozwalają zachować odpowiednią równowagę pomiędzy świadczeniem usług a dobrą kondycją finansową firmy. Kontrola podejmowanych działań umożliwia terminowe realizowanie zobowiązań, prawidłowe wykorzystywanie zasobów, a także racjonalne oszacowanie szans na rozwój.

Handel detaliczny

Rozwój sprzedaży internetowej oraz udostępnienie samoobsługowych procesów wyszukiwania i konfiguracji wymusza konieczność zastosowania systemu z dostępem do zintegrowanych danych. ERP pozwala zmniejszyć ilość porzucanych transakcji, zapewnia pełną kontrolę nad kanałami sprzedaży. Poprawiony zostaje współczynnik konwersji, a średnia wartość zamówień zwiększa się.

Najważniejsze cechy, jakie wyróżniają programy ERP

 • Wspólna baza danych – scentralizowane informacje zapewniają każdemu działowi firmy na dostęp do rzetelnych danych.
 • Automatyzacja – powtarzalne zadania są realizowane przez system. Przedsiębiorca korzysta ze sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.
 • Integracja – istnieje możliwość bezproblemowej integracji procesów biznesowych z innymi rozwiązaniami i bazami danych.
 • Różne modele wdrożeń – istnieje możliwość korzystania z tego rozwiązania w chmurze, on-permise oraz w wersji hybrydowej.
 • Spójny interfejs – moduły są łatwe w użyciu, można spersonalizować procesy.
 • Narzędzia analityczne – szybkie raportowanie jest możliwe dzięki inteligentnym funkcjom analitycznym.
 • Nowe technologie – ERP korzysta ze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, a także z innych technologii gwarantujących bezpieczeństwo i prywatność.
 • Obsługa międzynarodowa – system obsługuje wiele języków, walut oraz lokalizacji. Zarządzanie danymi z różnych krajów jest możliwe.

ERF software – podsumowanie

Przyszłość skutecznego realizowania procesów biznesowych oraz działalność firm są uzależnione od wdrożenia systemu ERP. Przyspieszając swój rozwój w cyfrowym biznesie, przedsiębiorca może uniknąć wielu negatywnych aspektów, zadbać o wydajność, a także zaspokoić potrzeby klientów.

Systemy ERP są przeznaczone dla małych, średnich i dużych firm. Pozwalają realizować indywidualne plany biznesowe.

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację