Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

Scrum vs kanban – którą metodykę Agile wybrać?

Scrum Vs Kanban - Którą Metodykę Agile Wybrać? zdjęcie nr 13

Zwinne sposoby prowadzenia zespołu i organizacji pracy, jakie zapewnia metodyka Agile, stanowią spore ułatwienie dla biznesu. Warto zastanowić się, czy lepszym wyborem jest Scrum, czy Kanban.

Czym jest metodyka Agile?

Agile to zbiór zasad i ideałów, które mają wyznaczyć główny cel postępowania. Ustrukturyzowane podejście do zarządzania projektem i rozwojem produktu uwzględnia zmienności, jakie mogą wystąpić na różnych etapach podejmowanych działań.

Przeczytaj również

Obecnie metodyka Agile jest standardem. W zasadzie żadna firma nie może sobie pozwolić na opracowywanie produktu przez wiele miesięcy czy lat, dlatego to podejście jest o tyle istotne. Gwarantuje szybką i skuteczną organizację pracy na najlepszym poziomie.

Scrum vs Kanban – podstawowe różnice

Kanban i Scrum są z pozoru do siebie bardzo podobne, ale można znaleźć między nimi wiele różnic. Decydując się na konkretną metodykę, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów:

 • wielkość zespołu,
 • charakter jego pracy,
 • zasoby czasowe i osobowe,
 • sposób zarządzania całą organizacją.

Scrum – Agile – Kanban – przeznaczenie

Tablice kanbanowe są wykorzystywane do organizacji pracy własnej, jak i całego zespołu. Natomiast Scrum nie jest przystosowany do zarządzania czasem pojedynczych jednostek. Powstał z myślą o organizacji pracy całego zespołu.

Scrum sprawdza się znakomicie przy realizacji projektów produktów i usług, natomiast Kanban lepiej radzi sobie przy pracach o charakterze ciągłym. Można go wykorzystać do organizacji zespołów serwisowych czy obsługujących zgłoszenia od klientów. Ustawiając zadania w kolejce, w pierwszej kolejności realizowane będą te najważniejsze, gdy tylko pojawią się wolne moce przerobowe w zespole.

Agile – Scrum – Kanban – próg wejścia

Wdrożenie tablicy kanbanowej nie stwarza większych problemów. Nie wymaga zastosowania zmian personalnych czy organizacyjnych. Zapewnia inne spojrzenie na planowanie i pracę będącą w toku. Wdrożenie zajmuje około tygodnia.

Scrum to metodyka znacznie bardziej złożona. Zakłada zarządzanie dużym zespołem i jego samoorganizację, dlatego próg wejścia jest tu automatycznie dużo wyższy. Szacowane jest to od kilku tygodni do nawet 2 miesięcy. Niezbędne jest ponadto przeszkolenie członków zespołu, wymaga zmiany w podejściu do planowania i dostarczania produktów oraz usług. Decydując się na Scrum, należy także przyjąć wszystkie reguły postępowania tej metodyki.

Agile – Kanban – Scrum – zespół

Zespół w ramach Scrum powinien składać się z 5-9 osób, w celu umożliwienia zdefiniowania konkretnych ról, takich jak:

 • Scrum Master,
 • Product Owner,
 • Członek zespołu.

W przypadku Kanban, rozmiar zespołu nie ma aż tak dużego znaczenia. Istnieją zalecenia, aby składał się z nie większej ilości osób niż 10. Nie są tu przydzielane specyficzne role.

Scrum – Kanban – Agile – sposób zarządzania i organizacji pracy

Decydując się na Scrum, trzeba odejść od centralnie sterowanego planowania, a decyzja o możliwościach przerobowych podejmowana jest przez zespół. Zakres prac określany jest na dany sprint. Ponadto nie zaleca się modyfikowania backlogu sprintu w czasie jego trwania. W celu zabezpieczenia zespół powinien określić bufor na nieprzewidziane zadania.

Scrum jest metodyką elastyczną, ale problematyczne staje się w nim obsługiwanie nieprzewidzianych zdarzeń. Jeżeli dynamika zespołu jest zmienna, ciągle napływają nowe zadania, warto zastanowić się nad wdrożeniem zamiast Scrum, Kabnan.

Tablica kanbanowa jest znacznie bardziej podatna na zmiany. Praca zespołu nie jest ograniczana iteracjami. Pilne zadania są obsługiwane zgodnie z priorytetem, gdy tylko pojawiają się wolne moce przerobowe w zespole.

Kanban a Scrum – jak wybrać najlepsze podejście?

Odpowiedź na pytanie, które z powyższych rozwiązań warto wybrać, nie jest jednoznaczna. Warto rozważyć za i przeciw, przeanalizować sytuację w swojej firmie i dobrać metodę, która w danej chwili jest najkorzystniejsza.

Wybór powinien zależeć od tego, co faktycznie chcemy zrobić:

 • jaki cel chcemy osiągnąć?
 • czy wprowadzany aktualnie jest całkiem nowy produkt?
 • projekt to jednorazowa inicjatywa czy do realizacji jest wiele powiązanych ze sobą projektów?
 • metodyka ma być wprowadzona w małym zespole, czy w całej organizacji?

Znajdując odpowiedzi na powyższe pytania, z łatwością można będzie zdecydować pomiędzy Scrum a Kanban.

Scrumban, czyli alternatywa dla niezdecydowanych

Kanban, Scrum to dla Ciebie za mało? Nie możesz się zdecydować? Powstał tzw. Scrumban. Metodyka czerpią z tego, co najlepsze w Scrum i Kanban. Powstał dzięki temu praktyczny mix.

Zasady są proste. Zmniejszeniu ulega rygor wprowadzany przez Scrum. Zarządzanie pracą odbywa się z pomocą tablicy kanbanowej, nie zapominając o kontroli w trakcie wdrażania kolejnych etapów. Cała działalność nie jest mocno sformalizowana, różne zespoły inaczej do tego podchodzą.

Scrumban warto wdrożyć do zespołów otrzymujących wiele nieprzewidzianych zadań. Bardzo dobrze sprawdza się w projektach skomplikowanych, w których mogą pojawić się błędy lub zmienić wymagania użytkowników. Często pojawia się problem rozdzielenia zespołu wytwórczego od zespołu utrzymania. Wprowadzając Scrumban, można znacznie lepiej zarządzać zadaniami pochodzącymi z różnych źródeł.

Jak należy podejść do metodyki Agile?

Wdrażając Agile, niezależnie czy wybór padnie na Kanban, Scrum czy Scrumban, należy właściwie podejść do tematu. Często oczekiwania nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Dla wielu firm Agile to jedynie hasło marketingowe, ale nie stosują się do sztywnych reguł zakładanych w ramach Scrum. Następnie dziwią się, że metodyka nie przynosi dla ich zespołu realnych korzyści.

W Agile (Scrum, Kanban) bardzo często pokładane są bardzo duże nadzieje. Już od pierwszych sprintów oczekuje się od zespołów wyłącznie działających rozwiązań, nie uwzględniając jednocześnie czasu potrzebnego na dogadanie się jego członków i wypracowanie zasad współpracy. Na zespoły projektowe nakładana jest bardzo duża presja, zlecane są zadania ponad ich moce.

Każda osoba wchodząca w skład zespołu działającego w ramach metodyki Agile musi rozumieć, na czym polega praca zwinna. Bez poznania zasad funkcjonowania tego podejścia, trudno jest mówić o zastosowaniu tego rozwiązania w firmie.

Agile, Kanban, Scrum nie zadziałają również wtedy, gdy zespół nie będzie umiał podejmować decyzji lub nie otrzyma na to przyzwolenia od wyższych rangą. Jeżeli ma to trwać wiele dni, prowadzenie projektu w ramach metodyki zwinnej nie powiedzie się.

Wielu specjalistów przyjmuje, że metodyka Agile nie wymaga żadnej dokumentacji. W końcu wszystko można naprawić w kolejnym sprincie. Warto jednak wziąć pod uwagę to, że na kolejnym etapie pojawi się presja czasu, trudno będzie przemyśleć temat, przeanalizować wszystkie aspekty.

Scrum vs Kanban – podsumowanie

Niezależnie która opcja zostanie wybrana: Scrum – Kanban, warto korzystać z niej jedynie przez pewien czas. Próbując każdej metodyki, można będzie wypracować dobrą drogę realizacji projektów produktów i usług. Osiągnąć uda się pełny sukces.

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację