Software house Grupa Improve Sp. z o.o. - ul. Marcelińska 94B/181 Poznań
Wróć

Co to jest adres IP i do czego służy?

Co To Jest Adres Ip I Do Czego Służy? zdjęcie nr 13

Adres IP, czyli Internet Protocol stanowi podstawę funkcjonowania internetu. Unikalny identyfikator jest przypisany do każdego urządzenia podłączonego do sieci. Pozwala na wymianę danych między sprzętami, a także na ich poprawną identyfikację w sieci. Adres IP może być publiczny i prywatny. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Sprawdź!

Czym jest adres IP? Podstawowe informacje

Adres IP to unikalny identyfikator przypisany do każdego urządzenia podłączonego do sieci. Składa się z 4 liczb od 0 do 255. Oddzielone są kropkami. Każda liczba reprezentuje określony zakres adresów, np. pierwsza liczba w adresie IP może być od 0 do 255, a ostatnia liczba może być od 1 do 254. Nie ma dwóch takich samych adresów IP, co wpływa na ich unikalność i możliwość bezproblemowej identyfikacji w sieci.

Internet Protocol może być publiczny lub prywatny, w zależności od zastosowanego podłączenia do sieci. IP publiczne jest widoczne dla wszystkich użytkowników, pozwala na komunikację z innymi urządzeniami w sieci. Natomiast IP prywatne wykorzystuje się wewnątrz sieci lokalnych. Nie jest widoczne dla innych urządzeń w internecie.

Przydzielanie adresów IP odbywa się za pomocą protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Adresy IP mogą być zmienne, co oznacza, że przy każdym połączeniu z internetem mogą przybierać inną formę. Warto mieć jednak świadomość, że IP odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu internetu, umożliwiają identyfikację oraz śledzenie ruchów w sieci.

Adresy IP wykorzystywane są w celu uzyskania dostępu do konkretnej strony internetowej, zapewniają komunikację między urządzeniami, a także konfigurują sieci. Niezbędne jest zadbanie o ich bezpieczeństwo. Niezabezpieczone IP mogą być wykorzystane do ataków na urządzenia lub w celu podsłuchiwania komunikacji.

Rodzaje IP

Dostępne są dwa rodzaje IP: publiczne oraz prywatne.

Publiczne IP

Adresy publiczne przypisuje Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Są one dostępne dla wszystkich urządzeń publicznie dostępnych w sieci. Zapewniają możliwość ustalenia połączenia między nimi.

Prywatne IP

Adresy prywatne przypisują natomiast dostawcy usług internetowych, nie są one widoczne dla urządzeń spoza danej sieci. Pozwalają na skuteczną identyfikację wewnątrz struktury.

Inne rodzaje IP

Inny podział mówi o adresach statycznych i dynamicznych. Adresy statyczne są zmienne i pozwalają na identyfikację cały czas tego samego urządzenia. W przypadku dynamicznego wariantu zmienia się w zależności od czasu i potrzeb, a czasem również w ciągu jednego dnia. Najczęściej wykorzystywane są w domowych sieciach, co pozwala uniknąć konfliktów adresowych.

Oprócz tego, że występuje IP publiczny, dostępne są także warianty globalne i lokalne. Wersje lokalne służą do identyfikacji urządzeń wewnątrz określonej sieci, natomiast globalne pozwalają na identyfikację w całym internecie.

Czym różni się adres IP publiczny od prywatnego?

Publiczny adres IP. Co to? Jest on przypisany do konkretnego urządzenia i może zostać wykorzystany przez inne urządzenie do komunikacji z nim. Jego widoczność jest możliwa dla wszystkich urządzeń w sieci, a nadawaniem adresów zajmuje się Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Adres IP prywatny przypisywany jest do konkretnego urządzenia, ale wykorzystuje się go jedynie w sieciach wewnętrznych. Jest widoczny tylko dla urządzeń mających do nich dostęp. Nie można wykorzystywać tego adresu do komunikacji z innymi sieciami. Przydzielany jest przez dostawców usług internetowych lub firmy hostingowe.

Adres IP w wersji publicznej jest powszechnie wykorzystywany do połączenia się z internetem, natomiast prywatny do połączenia się z siecią lokalną. Wersje publiczne pozwalają na tworzenie stron internetowych, a prywatne do tworzenia lokalnych sieci wewnętrznych.

W jaki sposób przydzielany jest IP adres?

Przydzielaniem adresów IP zajmują się instytucje takie, jak m.in. firmy hostingowe, rejestratory domen, dostawcy internetu. Przydział IP może odbyć się w wersji dynamicznej lub statycznej.

Dynamiczny adres IP przydzielany jest przez dostawcę usług internetowych. Każde urządzenie posiadające połączenie z internetem otrzymuje tymczasowy adres IP, który zmienia się w określonych odstępach czasu. To rozwiązanie znajduje zastosowanie w prywatnych domach oraz małych firmach, ze względu na tańszą i łatwiejszą konfigurację.

Przeczytaj również

Stały adres IP jest przydzielany przez firmy hostingowe lub rejestratory domen. Koszt wdrożenia jest wyższy, ale jednocześnie użytkownik otrzymuje większe zabezpieczenia i stabilność. Adresy te wykorzystywane są przede wszystkim przez duże firmy do celów biznesowych.

W obu wariantach adres IP może być publiczny lub prywatny. Publiczne adresy IP służą do identyfikacji urządzenia w Internecie, natomiast prywatne adresy IP służą do komunikacji wewnętrznej w ramach sieci.

Co to adres IP w sieci lokalnej?

Sieci lokalne składają się z kilku komputerów, routerów i innych urządzeń mających podłączenie do tej samej sieci. Adresy IP są przydzielane każdemu urządzeniu, co umożliwia wytworzenie między nimi odpowiedniej komunikacji. Każdy adres IP składa się z czterech liczb oddzielonych kropkami. Te liczby reprezentują określone adresy IP i identyfikują je w sieci.

Można wykorzystać publiczne lub prywatne adresy IP. Publiczne są przydzielane przez instytucje takie jak Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lub Regional Internet Registry (RIR). Pozwalają na identyfikację konkretnych urządzeń w Internecie. Prywatne znajdują zastosowanie w sieciach lokalnych i nie są widoczne na zewnątrz. Pozwalają na identyfikację urządzeń wewnątrz danej sieci.

Rola adresów IP dla funkcjonowania internetu

To, czym jest IP, już wiesz, ale warto zdawać sobie sprawę, jak dużą rolę odgrywa w funkcjonowaniu całego internetu. Bez istnienia IP nie byłoby możliwe:

  • przesyłanie danych między urządzeniami,
  • identyfikacja urządzeń w sieci,
  • tworzenie połączeń między urządzeniami,
  • tworzenie i zarządzanie sieciami komputerowymi,
  • śledzenie ruchu w sieci.

Adresy IP pozwalają na skuteczną identyfikację hostów i protokołów sieciowych. Dzięki nim możliwe jest ich bezbłędne rozpoznawanie, w celu zapewnienia poprawnego przesyłania danych. Instytucje mogą monitorować za ich pomocą także ruch w sieci. Może być to wykorzystywane w celach bezpieczeństwa.

Zdecydowanie adresy IP są kluczowym elementem funkcjonowania internetu. Pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa, monitorowania i ograniczania ruchu na stronach internetowych, gdy zachodzi taka potrzeba.

Co to jest adres IP i do czego służy? Podsumowanie

  1. Co to IP? Unikalny identyfikator przypisany każdemu urządzeniu podłączonemu do sieci. Umożliwia wymianę danych oraz identyfikację w sieci. Dostępny jest w wersji publicznej lub prywatnej, statycznej lub dynamicznej, lokalnej lub globalnej. Adresy IP są przydzielane przez różne instytucje m.in. firmy hostingowe, dostawców usług internetowych.

Bez IP nie ma internetu. Gwarantuje identyfikację urządzeń, wymianę danych, zabezpieczenie sieci, ochronę danych, a także ustalenie konkretnej lokalizacji geograficznej, 

Sprawdź usługi naszego software house

Ostatnie wpisy blogowe

Umów sięna darmową konsultację